By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1642 - Sabelspoort - Arnhem, Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
N 51° 58.635 E 005° 54.562
31U E 699810 N 5762505
Quick Description: The Sabelspoort (also called Eusebiuspoort) is a city gate of Arnhem.
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 5/6/2019 12:11:26 AM
Waymark Code: WM10GQ6
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 0

Long Description:
Source:
Sabelspoort. (2017, oktober 31). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 13:43, oktober 31, 2017 van (visit link)
:
"De Sabelspoort (ook wel Eusebiuspoort genoemd) is een stadspoort van Arnhem.

De poort werd voor het eerst genoemd in 1357. Arnhem heeft ooit vier stadspoorten gehad.

De Sabelspoort maakte deel uit van een burcht die omringd was door een hoge muur met schietgaten. Later werd de poort ook gebruikt om gevangenen en krankzinnigen in op te sluiten, waardoor hij ook wel de 'Geckenpoort' werd genoemd.

In 1642 werd de poort gerestaureerd en kreeg hij aan de stadszijde een renaissancegevel. In latere jaren werd de poort ingesloten door huizen, maar gedurende de Tweede Wereldoorlog en vooral tijdens de Slag om Arnhem waren deze huizen zo ernstig beschadigd dat ze na de bevrijding werden gesloopt en de poort vrij kwam te staan. Ook de poort zelf raakte zwaar beschadigd.

In 1952 werd de poort herbouwd. Sindsdien maakt hij deel uit van het ernaast gelegen Provinciehuis van Gelderland."

EN (Translation):
"The Sabelspoort (also called Eusebiuspoort) is a city gate of Arnhem.

The gate was first mentioned in 1357. Arnhem once had four city gates.

The Sabelspoort was part of a castle that was surrounded by a high wall with loopholes. Later the gate was also used to lock up prisoners and insane people, which is why it was also called the 'Geckenpoort'.

In 1642 the gate was restored and a Renaissance facade was added to it on the town side. In later years the gate was enclosed by houses, but during the Second World War and especially during the Battle of Arnhem these houses were so severely damaged that after the liberation they were demolished and the gate became free. The gate itself was also severely damaged.

In 1952 the gate was rebuilt. Since then it has been part of the adjacent Provinciehuis van Gelderland."

Translated with www.DeepL.com/Translator
Year of construction: 1642

Cross-listed waymark: Not listed

Full inscription: Not listed

Visit Instructions:

When logging a visit to a waymark in this category, please provide one or more photos taken by yourself, and note down your impressions and any background information you may have.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dated Buildings and Cornerstones
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.