By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

RM: 25931 - Protestante Kerk - Laren (Gld)
Posted by: Groundspeak Premium Member eilers1
N 52° 11.549 E 006° 21.975
32U E 319983 N 5785716
Quick Description: Protestante Kerk gecombineerd met Kulturhus in het dorp Laren (Gld).
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 4/14/2019 12:03:59 AM
Waymark Code: WM10CGX
Published By: Groundspeak Premium Member dreamhummie
Views: 1

Long Description:
Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente staat aan de Dorpsstraat 2, midden in Laren. Een paar honderd meter hiervandaan, aan de Kloosterweg, stond tot in 1835 de voorloper van deze kerk, de kapel van Laren. Vanaf 1684 had dit kerkje dienst gedaan, toen was hij tot op de draad versleten en moest worden afgebroken.

De gemeente had onvoldoende geld om een nieuwe kerk te bouwen. Men wendde zich tot KoningWillem, zo ging dat toen. Op grond van een wet van 1824 organiseerde en financierde het Rijk de kerkenbouw. In 1834 kon men daarmee beginnen met de bouw van wat toen werd genoemd de waterstaatskerk omdat de Rijkswaterstaat de regie had over de bouw. Er zijn heel wat waterstaatskerken in het oosten van Nederland verrezen. Er staan er echter toch niet zo veel meer (Breedenbroek, Gelselaar, Haarlo, Hengelo, Hummelo en Laren). De bekendste waterstaatskerk in Nederland is de Mozes en Aäron kerk in Amsterdam.

De kerk in Laren is ontworpen door architect B. van Zalingen uit Deventer. Zoals in die tijd veel voorkwam, is de kerk ontworpen in de neoclassicistische stijl. De kansel bevond zich aan de zuidkant (Verwoldse weg). De banken stonden in een halve cirkelvorm rond de preekstoel. De kerk is geopend in 1835.

In 1945 voltrok zich een ramp aan de kerk. De naast de kerk gelegen pastorie werd door de bezetter opgeblazen waardoor de kerk zwaar beschadigd werd. Het dak was nagenoeg verdwenen, de gietijzeren ramen onherstelbaar beschadigd en ook van het interieur was weinig onbeschadigd gebleven. Om het orgel te redden werd het gedemonteerd en bij gemeenteleden tijdelijk opgeslagen. Na de restauratie is het herplaatst. Dit orgel is in 1980 vervangen door een in Duitsland gebouwd nieuw exemplaar.

De kerk is sterk veranderd uit de wederopbouw gekomen. De neogotische stalen kerkramen zijn vervangen door ronde houten boogramen. Het interieur is veranderd in dat van een zaalkerk. Het gestuukte plafond is veranderd in een balken plafond, ingangspartijen zijn verplaatst en veranderd, de consistorie is uit het hoofdgebouw verdwenen en had als aanbouw een plek gekregen achter de kerk.

In 1949 is de kerk feestelijk en in dankbaarheid heropend. Dat is al weer ruim een halve eeuw geleden. In de loop van afgelopen jaren vond men dat het interieur weer toe was aan een vernieuwing. Met name de veranderende inzichten in de liturgie hebben daar de aanzet toe gegeven (de kerk niet als gehoorzaal, maar als vierplek!). Samen met liturgisch vormgever Pim van Dijk is gekozen voor de huidige inrichting. Het prachtige liturgisch meubilair is ontworpen en gemaakt door de plaatselijke schrijnwerker René Bruns. Met Kerst 2006 werd de vernieuwde inrichting feestelijk in gebruik genomen.

Vanaf 1 januari 2005 staat deze Hervormde Kerk bekend als Protestantse Kerk van Laren. De kerk is een Rijksmonument.

In 2008 is het Kulturhus Laren geopend. De kerk en het Kulturhus vormen nu één aan elkaar gebouwd complex. Naast de reguliere kerkdiensten vinden er nu ook allerlei andere activiteiten plaats.
(bron: www.kerklaren.nl)
Monument Number: 25931

Address of this Rijksmonument:
Dorpsstraat 2 7245 AK Laren (Gld)


Relevant Database Website: [Web Link]

Is This Rijksmonument open to the public ?: yes

Rate your Waymark:

Visit Instructions:
  • The requirement for logging a visit at a Waymark will be at least, shoot and post one nice picture of the Waymarking point.
  • Visits with no pics will be deleted.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Rijksmonumenten - Dutch National Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.