By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1716 - Portal of the Church of St. Prokop and Nicholas - Bohušovice nad Ohrí, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 29.652 E 014° 09.023
33U E 439737 N 5593925
Quick Description: A chronogram above the entrance to the Church of St. Prokop and Nicholas
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 3/27/2019 1:11:49 PM
Waymark Code: WM109MF
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 9

Long Description:
The chronogram is located above the entrance to the Church of St. Prokop and Nicholas in Bohušovice nad Ohrí.

The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red color-coded from the rest of the text.

The year 1716 from the chronogram referring to construction of the church.


The chronogram: nVMInI saCro et DIVo proCopIo regnI nostrI patrono

=========================================================

Kostel sv. Prokopa a Mikuláše stojí v centru mesta, na severní strane Husova námestí. Jedná se o orientovaný zdený hladce omítnutý jednolodní objekt postavený na obdélném pudorysu s pravoúhle zakonceným a odsazeným presbytárem (pod valbovou strechou krytou raženými taškami s osmibokým sanktusníkem pod cibulí s makovicí a kovaným latinským jetelovým krížem) a s hranolovou veží (s jehlancovou strechou zakoncenou osmibokou lucernou s cibulí s makovicí a kovaným patriarším jetelovým krížem) v západním prucelí a se sakristií na jižní strane presbytáre pod valbovou strechou krytou cervene natreným ocelovým plechem jako strecha veže a sanktusníku. Hlavní západní štítové prucelí je z podstatné cásti tvoreno rizalitem veže. Ta má na svých ctyrech stranách pod profilovanou korunní rímsou po lisénovém rámu v nichž je ve tretím zvonovém patre po obdélném plným obloukem zaklenutém okne opatreném drevenou žaluzií a štukovou šambránou s uchy a ctvrtkruhy vybranými horními rohy tvorenou úzkou lištou. V prízemí, v ose západního prucelí, má chrám pískovcový portál hlavního vstupu. Ten je tvoren profilovaným ostením s ušima, které je na stranách rozšíreno o poloviny toskánských pilastru. Na to posazen prolomený krepovaný segmentový fronton s malými kridélky, pod jehož rímsou (nad ostením) je na oblounu chronogram: “NVMINI SACRO ET DIVO PROCOPIO REGNI NOSTRI PATRONO” což znací nejspíše rok dokoncení stavby 1716.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: nVMInI saCro et DIVo proCopIo regnI nostrI patrono

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
pet@s visited 1716   - Portal of the Church of St. Prokop and Nicholas  - Bohušovice nad Ohrí, Czech Republic 4/19/2019 pet@s visited it