By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Karel Kryl, Ostrava, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member davidb11
N 49° 50.241 E 018° 17.531
34U E 305296 N 5524064
Quick Description: Bronze statue of famous Czech songwriter and poet Karel Kryl is located next to the Czech Radio Ostrava.
Location: Moravskoslezský kraj, Czechia
Date Posted: 3/11/2019 8:24:56 AM
Waymark Code: WM10720
Published By: Groundspeak Premium Member Team GPSaxophone
Views: 5

Long Description:
Karel Kryl (12. dubna 1944 Kromeríž – 3. brezna 1994 Mnichov, byl ceskoslovenský písnickár a básník, hlavní predstavitel ceskoslovenského protikomunistického protestsongu v letech 1963–1989.
Vznik díla iniciovali studenti, kterí takto chteli vzdát písnickári poctu. Budova rozhlasu nebyla vybrána náhodne, písnickár zde v 60. letech minulého století pusobil. Je to vubec první socha Karla Kryla v Ceské republice.
Autor sochy je David Moješcík.

Karel Kryl (04.12.1944 Kromeríž - 03.03.1994 Munich) was a Czechoslovak songwriter and poet, the main representative of the Czechoslovak anti-Communist protestsong in 1963-1989.
The origin of the work was initiated by students who wanted to give up the singers. The radio building was not chosen randomly, the songwriter here worked in the 1960s. It is the first statue of Charles Kryl in the Czech Republic.
The author of the statue is David Moješcík.
Name of Musician: Karel Kryl

Visit Instructions:
Your log must include a picture of you with the statue.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Musician Statues
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.