By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

No. 2503, Naucna stezka okolo Kociciho hradku - Slatinany, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 54.794 E 015° 47.846
33U E 557251 N 5529289
Quick Description: Educational path Kocici hradek
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 3/2/2019 3:45:08 AM
Waymark Code: WM105EH
Published By: Groundspeak Regular Member Pidalky
Views: 4

Long Description:
EN
The miniature of the castle was built in the years 1898-1901 by Princess Vilemína Auersperg.CZ
Miniaturu hradu nechala postavit v letech 1898–1901 knežna Vilemína Auerspergová, aby si mely kde hrát zámecké deti.
Architektura stavby je ovlivnena romantismem. Tento umelecký smer predminulého století hledal inspiraci v rytírském stredoveku a v architekture se snažil o teatrální iluzi života na starém hrade pred staletími. K hrádku se dostanete ze zámeckého parku.

Délka stezky merí asi 2 km a na 9 panelech seznamuje návštevníky s lesním ekosystémem, historií mesta, chovem koní apod.

Výchozí první panel se nachází u výstupu ze zámeckého parku, tzv. klapacky, na nemž je na mape vyznacena fixem celá trasa, jež tvorí uzavrený okruh. Avšak ten nekoresponduje s doprovodným textem, podle nehož se stezka na záver odchyluje tak, že sestupuje k rece a pokracuje až k zámku.

Názvy zastávek
1. Naucná stezka ke Kocicímu hrádku
2. Kladrubský kun
3. Lesní porosty
4. Lesní druhy ptáku
5. Kocicí hrádek
6. Stromy v lese
7. Geologie Železných hor
8. Zámecký park
Webpage: [Web Link]

Rating:

Where can you get this wooden stamp.: Not Listed

Opening Times: Not listed

Visit Instructions:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Tourist Stamps Photos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.