Show/HideCategories [hide category]
Norske Fastmerker (Norwegian Trigonometric Points)
 allows ratings
Description:
Includes all Trigonometric Points as they are defined in the official map / database of benchmarks in Norway.
Expanded Description:

Statens kartverk er den offisielle statlige institusjon som fører en oversikt norske fastmerker. Beliggenhet og beskrivelse er definert i en kartdatabase.

Alle fastmerkene som ligger Kartverkets kartdatabase kan legges inn her. Du finner dem her: http://norgeskart.no/

Norwegian Mapping Authority is the official institution providing an overview of Norwegian benchmarks. Location and description are defined in a map database.

All waymarks in Norwegian Mapping Authority's database can be placed here. You'll find them here: http://norgeskart.no/


Instructions for Posting a Norske Fastmerker (Norwegian Trigonometric Points) Waymark:
 

Hvordan laget et nytt fastmerkepunkt

Denne kategorien krever to bilder av objektet tatt av waymarkeren. Ett av punktet og ett av omgivelsene. Objektet må være gjenkjennelig i bildene.

Navnet du skal bruke på tittelen av objektet, er det samme som står i databasen. For å finne punkter går du til kartbasen http://norgeskart.no/.

 • I "Gå til område", velger du fylke og kommune.
 • Gå så til "Fastmerker" og merk de typer fastmerker du vil finne.
 • Ved å klikke på fastmerket får du den korrekte posisjon nede til venstre.
 


How to post a new waymark in this category

This category requires two photos of the object taken by the waymarker. One the trig and one of the surroundings. The object must be recognizable in the photos.

The name you will use in the title of the object is the same that's in the database. To find the points go to the map base http://norgeskart.no/.

 • In the "Gå til område", select the county and municipality.
 • Go to "Fastmerke" and check the types of benchmarks to find.
 • By clicking on the fixed mark you get the correct position down to the left.

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:
 
Legg inn et par bilder av fastmerket og omgivelse rundt det.

Add a couple of pictures of the waymark and the environment around it.
Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Trekantpunkt
 • Fastmerke nummer