Show/HideSearch Criteria: All Waymarks Within 100 km of N 50° 25.309 E 016° 03.280 [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Tourist Stamps Photos
Managed By: Icon Here Wandering Collectors
Description:
Tourist stamps are wooden plaques which depict an attractive tourist destination. Your mission is to visit the depicted tourist destination, take a photograph and record exact coordinates of where you took the photograph.
Expanded Description:

EN:

About Wooden Tourists Stamps

***

This category is focused on marking of all places which have their own wooden tourist stamp.

This category is interested in wooden tourist stamps which are associated with a specific tourist destination. Anniversary tourist stamps are not for this category.

You might think the stamp commemorating the anniversary of a person or historical event will not be included in this category. On the contrary the tourist stamp of the monument for this person will be accepted because it relates to a specific location.

CS:

O turistických známkách

***

Cílem této kategorie je oznacit místa, která mají vlastní turistickou známku.

Zajímají nás turistické známky, které jsou spjaty s konkrétním místem, nikoliv známky vydávané pri výrocích ruzných osobností ci událostí.

Do kategorie tak nejspíš nebude zarazen waymark k známce pripomínající výrocí narození panovníka. Naproti tomu waymark týkající se turistické známky spojené s muzeem urcité osobnosti prijat bude, protože se týká konkrétního místa.

DE:

Tourentaler (Touristiche Marken)

***

Diese Kategorie ist auf das Markieren von allen Plätzen fokussiert,die eigene touristische Holzmarken haben.

Wir sind an solchen touristischen Holzmarken interessiert, die ihr eigenes touristisches Ziel haben. Solche Marken mit einem Jubiläumshintergrund obliegen nicht unserem Interesse.

Also werden die Marken die an Jübliäen von Persönlichkeiten oder historischen Momenten erinnern, nicht in dieser Kategorie miteingeschloßen sein. Im Gegenteil zu dem wird die Marke des Denkmals von historischen Persönlichkeiten akzeptiert werden,da sie ja eine spezielle Örtlichkeit herzeigen.

Instructions for Posting a Tourist Stamps Photos Waymark:

EN:

Instructions for posting a "Tourist Stamps Photos" waymark:

 1. Name of the waymark should contain the serial number of stamp, destination name (i.e. what is written on the stamp) and the abbreviation of country name. For example: "Nr. 455, Schloss Neuschwanstein, GER"

 2. At least 2 images. The image gallery must contain images of the pyrography on the wooden tourist stamp and of the sight represented on this stamp from the same angle as on the stamp. Failure of correct angle will be declined. The perspective is important. Both of the photographs can be merged into a photo collage, as in the above description. Where possible use collage image as default. How to create a collage image. If no collage, please make stamp default. Please do not forget to upload a picture of the wooden stamp, albeit you use the collage. Additional photographs welcomed.

  • Second photo must be a duplicate of the perspective of the image on the tourist stamp. The same angle. Failure to capture the same angle will be be declined.
  • If that is not possible, you can take the second photo from another suitable spot, and explain why.
 3. Coordinates of the waymark must correspond with the spot from where you took the photograph at the correct angle of view, perspective. Not the subject of the pyrograph image.

 4. If the place where you can get the wooden tourist stamp is far away from waymark coordinates please record also coordinates of the supplier.

 5. Short description should contain information about the tourist destination. Please use English as well as your local language in the short description.

 6. Long description should include other interesting information about the place and additional tips for visitors. If the tourist destination is only accessible during visiting hours please record them in the variable.

 7. Duplicate views will be considered on a case by case basis. Be aware of the site's proximity alert. And the stamp obviously needs to be different.

CS:

Pravidla pro vytvorení "Tourist Stamps Photos" waymarku:

 1. Název waymarku musí obsahovat císlo známky, název kategorie a název cíle, k nemuž se váže konkrétní turistická známka (tj. to, co bývá napsáno na známce) a oznacení zeme. Napríklad: "No. 138, ZOO Jihlava , CZ"

 2. Fotogalerie waymarku musí obsahovat aspon dva obrázky - fotku turistické známky a fotku místa, které známka reprezentuje. Pro tuto fotku je duležité zachování perspektivy zachycené na známce.
  Z obou fotografií mužete vytvorit fotokoláž (pokud nevíte jak na to, zkuste tento návod) a použít ji jako hlavní fotografii waymarku. V opacném prípade nastavte jako hlavní fotografii foto turistické známky.
  Ani v prípade použití koláže, prosím, nezapomínejte, na obrázek samotné známky! Dalsí fotografie jsou vítány.

  • Hlavní fotka turistického cíle musí být porízena z takového místa, aby co nejverneji odrážela motiv vypálený na známce. Nedodržení zobrazené perspektivy muže být duvodem k zamítnutí.

  • Pokud to není možné, mužete cíl vyfotit z jiného vhodného místa (v takovém prípade nám napište poznámku s duvodem, proc nemuže být presne vyfotografován pohled zobrazený na známce).

 3. Souradnice waymarku musí odpovídat souradnicím místa, z nehož jste fotografovali hlavní snímek turistického cíle.

 4. Pokud je místo, na nemž lze porídit známku, vzdálené od souradnic waymarku, zadejte i jeho souradnice..

 5. Do popisu napište, o jaký turistický cíl se jedná. Ve strucném popisu použijte, prosím, anglictinu, a ideálne také lokální jazyk.

 6. Do dlouhého popisu mužete pridat další informace o míste a tipy pro návštevníky. Pokud je turistický cíl prístupný jen v návštevních hodinách, uvedte je.

 7. Prípadné duplicity budou posuzovány prípad od prípadu. Platí zásada, že jedna turistická známka s unikátním obrázkem muže mít pouze jeden waymark.

DE:

Die Instruktion für der "Tourist Stamps Photos" Waymark schaffen:

 1. Der Name der Wegmarke sollte die Seriennummer, Ortsname (welche auf der Marke geschrieben steht) und die Abkürzung des Herkunftslandes. Zum Beispiel: "No. 57, London Tower Bridge, UK"

 2. Die Bildergalerie muss ein Foto von dieser Touristenmarke und von der Sehenswürdigkeit, welche sie repräsentiert, enthalten.

  • Das zweite Foto sollte gemacht werden um ein Duplikat zu haben von der Kulisse, die auf der Marke zu sehen ist.

  • Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Foto von einem anderen guten Punkt aus gemacht werden. Beide Fotos können dann ins Album kommen.

 3. Die Koordinaten der Wegmarke sollte mit denen des Punktes übereinstimmen, von welchem aus die Sehenswürdigkeit fotografiert worden ist.

 4. Wenn der Ort, wo es diese Marken zu kaufen ist, weit von den Koordinaten der Wegmarke entfernt ist, dann sind die Koordinaten des Verkaufsortes mitanzugeben.

 5. Die kurze Beschreibung sollte Informationen über das Touristenziel erhalten. Bitte benutze Englisch in dieser Beschreibung. Falls aber eine lokale Sprache verwendet wird, ist dies nicht unwillkommen.

 6. Lange Beschreibungen dürfen auch weitere interessante Informationen über die jeweilige Sehenswürdigkeit enthalten, zudem auch nützliche Tipps für Wanderer.
  Falls aber diese Sehenswürdigkeit nur zu bestimmten Zeiten besuchbar ist, sind die Zeiten mitanzugeben.

 7. Eventuelle Duplizität sein werden von Fall zu Fall begutachtet. Zahlt Grundsatz, dass eine Touristenmarke mit einzigartig Bildchen kann nur ein Waymark sollen.

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Where can you get this wooden stamp.
 • Opening Times
 • Webpage
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]

sorted by:

 
Total Records: 590 Page: 1 of 24 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for No.199 - Babiccino údolí, CZview gallery

here0 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.199 - Babiccino údolí, CZ

in Tourist Stamps Photos

The statue of Grandma with her grandchildren and dogs as a motif of tourist stamp dedicated to the beautiful valley near Ceská Skalice/ Babiccin pomník tvorí sousoší babicky s detmi a psy Sultánem a Tyrolem na turistické známce c. 199

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 1/27/2012

last visited: 4/19/2015

Image for No. 1728, Zamek Ratiborice, CZview gallery

SS0.8 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1728, Zamek Ratiborice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Ratiborice Chateau.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/22/2013

last visited: 8/2/2015

Image for No. 1121, Bojiste u Ceske Skalice, CZview gallery

SESE2.3 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1121, Bojiste u Ceske Skalice, CZ

in Tourist Stamps Photos

The battle of Ceská Skalice (1866 Austro-Prussian War Memorials).

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/11/2013

last visited: 7/20/2015

Image for No.785 Mesto Ceská Skalice, CZview gallery

SS3.1 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.785 Mesto Ceská Skalice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Building of old Town Hall as a motif of Tourist stamp No. 785 dedicated to city Ceská Skalice / Budova staré radnice na turistické známce c. 785 venované mestu Ceská Skalice

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 8/27/2012

last visited: 10/11/2013

Image for No. 1171, Muzeum Bozeny Nemcove - Ceska Skalice, CZview gallery

SWSW3.2 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1171, Muzeum Bozeny Nemcove - Ceska Skalice, CZ

in Tourist Stamps Photos

A museum of the greatest Czech woman-writer Božena Nemcová in Ceská Skalice.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/11/2013

last visited: never

Image for No. 1505, Horicky - kostel sv. Ducha, CZview gallery

NWNW5 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1505, Horicky - kostel sv. Ducha, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Church of the Holy Ghost in Horicky.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/22/2013

last visited: never

Image for No. 1129, Bojiste u Svinistan, CZview gallery

SWSW5.8 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1129, Bojiste u Svinistan, CZ

in Tourist Stamps Photos

The battle of Svinistany (1866 Austro-Prussian War Memorials).

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/11/2013

last visited: never

Image for No. 1130, Bojiste u Nachoda 27.cervna 1866, CZview gallery

EE6 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1130, Bojiste u Nachoda 27.cervna 1866, CZ

in Tourist Stamps Photos

Battle of Nachod - Cavalry Monument.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/22/2013

last visited: never

Image for No. 252, Zamek Nachod, CZview gallery

EE7.7 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 252, Zamek Nachod, CZ

in Tourist Stamps Photos

Nachod Chateau.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/22/2013

last visited: 5/13/2018

Image for No. 1718, Mesto Nachod, CZview gallery

EE7.7 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1718, Mesto Nachod, CZ

in Tourist Stamps Photos

Náchod Town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/23/2013

last visited: 4/28/2018

Image for No. 1424, Mesto Rtyne v Podkrkonosi, CZview gallery

NN9.2 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1424, Mesto Rtyne v Podkrkonosi, CZ

in Tourist Stamps Photos

Rtyne v Podkrkonosi Town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/22/2013

last visited: never

Image for No. 2050, Muzeum motocyklu a hracek, CZview gallery

SS9.5 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2050, Muzeum motocyklu a hracek, CZ

in Tourist Stamps Photos

Museum of Motorcycles and Toys in Šestajovice.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/30/2014

last visited: never

Image for No. 1552, Hvezdarna Upice, CZview gallery

NN9.8 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1552, Hvezdarna Upice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Úpice Observatory.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/22/2013

last visited: never

Image for No. 537, Jiraskova chata, CZview gallery

EE10 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 537, Jiraskova chata, CZ

in Tourist Stamps Photos

Jiráskova turistická chata / Jirásek Tourist Chalet.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 1/31/2015

last visited: 8/8/2015

Image for No. 1486, Belovesky pevnostni skanzen Brezinka, CZview gallery

EE10.1 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1486, Belovesky pevnostni skanzen Brezinka, CZ

in Tourist Stamps Photos

N-S 82 Brezinka - infantry blockhouse.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/22/2013

last visited: 2/16/2015

Image for No. 1103, Upice - Jestrebi Hory, CZview gallery

NN10.5 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1103, Upice - Jestrebi Hory, CZ

in Tourist Stamps Photos

Úpice - Jestrebí Hory, The City Museum.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/22/2013

last visited: never

Image for No.768, Peklo - Jurkovicova chata, CZview gallery

SESE10.5 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.768, Peklo - Jurkovicova chata, CZ

in Tourist Stamps Photos

A famous tourist restaurant in the style of a traditional wooden structure in deep romantic valley of the River Metuje/ Známá výletní restaurace ve stylu drevených lidových staveb v romantickém hlubokém údolí reky Metuje.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 11/8/2011

last visited: 8/8/2015

Image for No. 324, Pevnost Dobrosov, CZview gallery

EE10.6 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 324, Pevnost Dobrosov, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Museum of the Czechoslovak fortification Dobrosov and Artillery Casemate N-D-S 75 (code name "Zelený").

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 1/31/2015

last visited: 6/20/2015

Image for No.1917, Nové Mesto nad Metují, CZview gallery

SESE10.9 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.1917, Nové Mesto nad Metují, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Renaissance gables of houses on the northern side of Husovo square in Nové Mesto nad Metují on Tourist stamp No. 1917 dedicated to the city/Renesancní štíty domu na severní strane Husova námestív Novém Meste nad Metují na turistické známce c.1917

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 8/22/2012

last visited: 12/4/2014

Image for No. 1304, Muzeum studene valky - N-71 "V sedle", CZview gallery

EE11.4 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1304, Muzeum studene valky - N-71 "V sedle", CZ

in Tourist Stamps Photos

The Museum of the Cold War - N-71 "V sedle".

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/30/2014

last visited: never

Image for No.LS-09, Labska stezka - Kuks, CZview gallery

WW11.9 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.LS-09, Labska stezka - Kuks, CZ

in Tourist Stamps Photos

Specialni edice Labska stezka-Kuks, EN/Special edition The Elbe Cycle Route-Kuks, DE/Special Edition der Elberadweg-Kuks,

posted by: Groundspeak Premium Member Blogi

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 4/4/2018

last visited: never

Image for No. 251, Hospital Kuks, CZview gallery

WW11.9 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 251, Hospital Kuks, CZ

in Tourist Stamps Photos

Complex of a Baroque hospital.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/22/2013

last visited: 11/3/2016

Image for No. 1349, Kralovske mesto Jaromer, CZview gallery

SWSW12.1 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1349, Kralovske mesto Jaromer, CZ

in Tourist Stamps Photos

Jaromer Royal City.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 10/22/2013

last visited: 8/25/2017

Image for No.LS-10, Labska stezka - Jaromer, CZview gallery

SWSW12.2 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.LS-10, Labska stezka - Jaromer, CZ

in Tourist Stamps Photos

Specialni edice Labska stezka-Jaromer, EN/Special edition The Elbe Cycle Route-Jaromer, DE/Special Edition der Elberadweg-Jaromer,

posted by: Groundspeak Premium Member Blogi

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 4/4/2018

last visited: never

Image for No. 643, Malé Svatonovice - Jestrebí hory (Muzeum bratrí Capku), CZview gallery

NN12.6 km

Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 643, Malé Svatonovice - Jestrebí hory (Muzeum bratrí Capku), CZ

in Tourist Stamps Photos

Statuary of Capek brothers, great Czech writer (Karel) and painter (Josef) on Karel Capek's square in Male Svatonovice as a motif tourist stamp No. 643 / Sousoší bratrí Capku na námestí v Malých Svatonovicích jako motiv turistické známky c. 643.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Královéhradecký kraj, Czechia

date approved: 4/25/2013

last visited: 8/5/2013

Total Records: 590 Page: 1 of 24 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)