Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Tourist Stamps Photos
Managed By: Icon Here Wandering Collectors
Description:
Tourist stamps are wooden plaques which depict an attractive tourist destination. Your mission is to visit the depicted tourist destination, take a photograph and record exact coordinates of where you took the photograph.
Expanded Description:

EN:

About Wooden Tourists Stamps

***

This category is focused on marking of all places which have their own wooden tourist stamp.

This category is interested in wooden tourist stamps which are associated with a specific tourist destination. Anniversary tourist stamps are not for this category.

You might think the stamp commemorating the anniversary of a person or historical event will not be included in this category. On the contrary the tourist stamp of the monument for this person will be accepted because it relates to a specific location.

CS:

O turistických známkách

***

Cílem této kategorie je oznacit místa, která mají vlastní turistickou známku.

Zajímají nás turistické známky, které jsou spjaty s konkrétním místem, nikoliv známky vydávané pri výrocích ruzných osobností ci událostí.

Do kategorie tak nejspíš nebude zarazen waymark k známce pripomínající výrocí narození panovníka. Naproti tomu waymark týkající se turistické známky spojené s muzeem urcité osobnosti prijat bude, protože se týká konkrétního místa.

DE:

Tourentaler (Touristiche Marken)

***

Diese Kategorie ist auf das Markieren von allen Plätzen fokussiert,die eigene touristische Holzmarken haben.

Wir sind an solchen touristischen Holzmarken interessiert, die ihr eigenes touristisches Ziel haben. Solche Marken mit einem Jubiläumshintergrund obliegen nicht unserem Interesse.

Also werden die Marken die an Jübliäen von Persönlichkeiten oder historischen Momenten erinnern, nicht in dieser Kategorie miteingeschloßen sein. Im Gegenteil zu dem wird die Marke des Denkmals von historischen Persönlichkeiten akzeptiert werden,da sie ja eine spezielle Örtlichkeit herzeigen.

Instructions for Posting a Tourist Stamps Photos Waymark:

EN:

Instructions for posting a "Tourist Stamps Photos" waymark:

 1. Name of the waymark should contain the serial number of stamp, destination name (i.e. what is written on the stamp) and the abbreviation of country name. For example: "Nr. 455, Schloss Neuschwanstein, GER"

 2. At least 2 images. The image gallery must contain images of the pyrography on the wooden tourist stamp and of the sight represented on this stamp from the same angle as on the stamp. Failure of correct angle will be declined. The perspective is important. Both of the photographs can be merged into a photo collage, as in the above description. Where possible use collage image as default. How to create a collage image. If no collage, please make stamp default. Please do not forget to upload a picture of the wooden stamp, albeit you use the collage. Additional photographs welcomed.

  • Second photo must be a duplicate of the perspective of the image on the tourist stamp. The same angle. Failure to capture the same angle will be be declined.
  • If that is not possible, you can take the second photo from another suitable spot, and explain why.
 3. Coordinates of the waymark must correspond with the spot from where you took the photograph at the correct angle of view, perspective. Not the subject of the pyrograph image.

 4. If the place where you can get the wooden tourist stamp is far away from waymark coordinates please record also coordinates of the supplier.

 5. Short description should contain information about the tourist destination. Please use English as well as your local language in the short description.

 6. Long description should include other interesting information about the place and additional tips for visitors. If the tourist destination is only accessible during visiting hours please record them in the variable.

 7. Duplicate views will be considered on a case by case basis. Be aware of the site's proximity alert. And the stamp obviously needs to be different.

CS:

Pravidla pro vytvorení "Tourist Stamps Photos" waymarku:

 1. Název waymarku musí obsahovat císlo známky, název kategorie a název cíle, k nemuž se váže konkrétní turistická známka (tj. to, co bývá napsáno na známce) a oznacení zeme. Napríklad: "No. 138, ZOO Jihlava , CZ"

 2. Fotogalerie waymarku musí obsahovat aspon dva obrázky - fotku turistické známky a fotku místa, které známka reprezentuje. Pro tuto fotku je duležité zachování perspektivy zachycené na známce.
  Z obou fotografií mužete vytvorit fotokoláž (pokud nevíte jak na to, zkuste tento návod) a použít ji jako hlavní fotografii waymarku. V opacném prípade nastavte jako hlavní fotografii foto turistické známky.
  Ani v prípade použití koláže, prosím, nezapomínejte, na obrázek samotné známky! Dalsí fotografie jsou vítány.

  • Hlavní fotka turistického cíle musí být porízena z takového místa, aby co nejverneji odrážela motiv vypálený na známce. Nedodržení zobrazené perspektivy muže být duvodem k zamítnutí.

  • Pokud to není možné, mužete cíl vyfotit z jiného vhodného místa (v takovém prípade nám napište poznámku s duvodem, proc nemuže být presne vyfotografován pohled zobrazený na známce).

 3. Souradnice waymarku musí odpovídat souradnicím místa, z nehož jste fotografovali hlavní snímek turistického cíle.

 4. Pokud je místo, na nemž lze porídit známku, vzdálené od souradnic waymarku, zadejte i jeho souradnice..

 5. Do popisu napište, o jaký turistický cíl se jedná. Ve strucném popisu použijte, prosím, anglictinu, a ideálne také lokální jazyk.

 6. Do dlouhého popisu mužete pridat další informace o míste a tipy pro návštevníky. Pokud je turistický cíl prístupný jen v návštevních hodinách, uvedte je.

 7. Prípadné duplicity budou posuzovány prípad od prípadu. Platí zásada, že jedna turistická známka s unikátním obrázkem muže mít pouze jeden waymark.

DE:

Die Instruktion für der "Tourist Stamps Photos" Waymark schaffen:

 1. Der Name der Wegmarke sollte die Seriennummer, Ortsname (welche auf der Marke geschrieben steht) und die Abkürzung des Herkunftslandes. Zum Beispiel: "No. 57, London Tower Bridge, UK"

 2. Die Bildergalerie muss ein Foto von dieser Touristenmarke und von der Sehenswürdigkeit, welche sie repräsentiert, enthalten.

  • Das zweite Foto sollte gemacht werden um ein Duplikat zu haben von der Kulisse, die auf der Marke zu sehen ist.

  • Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Foto von einem anderen guten Punkt aus gemacht werden. Beide Fotos können dann ins Album kommen.

 3. Die Koordinaten der Wegmarke sollte mit denen des Punktes übereinstimmen, von welchem aus die Sehenswürdigkeit fotografiert worden ist.

 4. Wenn der Ort, wo es diese Marken zu kaufen ist, weit von den Koordinaten der Wegmarke entfernt ist, dann sind die Koordinaten des Verkaufsortes mitanzugeben.

 5. Die kurze Beschreibung sollte Informationen über das Touristenziel erhalten. Bitte benutze Englisch in dieser Beschreibung. Falls aber eine lokale Sprache verwendet wird, ist dies nicht unwillkommen.

 6. Lange Beschreibungen dürfen auch weitere interessante Informationen über die jeweilige Sehenswürdigkeit enthalten, zudem auch nützliche Tipps für Wanderer.
  Falls aber diese Sehenswürdigkeit nur zu bestimmten Zeiten besuchbar ist, sind die Zeiten mitanzugeben.

 7. Eventuelle Duplizität sein werden von Fall zu Fall begutachtet. Zahlt Grundsatz, dass eine Touristenmarke mit einzigartig Bildchen kann nur ein Waymark sollen.

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Where can you get this wooden stamp.
 • Opening Times
 • Webpage
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Tourist Stamps Photos

sorted by:

 
Total Records: 876 Page: 1 of 36 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for No. 213, Hrad Usov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 213, Hrad Usov, CZ

in Tourist Stamps Photos

Usov Castle.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/4/2015

last visited: never

Image for No. 1386, Hrad Brnicko, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1386, Hrad Brnicko, CZ

in Tourist Stamps Photos

The ruins of Brnicko castle.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/4/2015

last visited: never

Image for No. 1928, Muzeum silnic ve Vikyrovicich u Sumperka, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1928, Muzeum silnic ve Vikyrovicich u Sumperka, CZ

in Tourist Stamps Photos

Muzeum silnic ve Vikyrovicich u Sumperka.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/4/2015

last visited: never

Image for No. 618, Stare Mesto pod Sneznikem, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 618, Stare Mesto pod Sneznikem, CZ

in Tourist Stamps Photos

Stare Mesto pod Sneznikem Town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/4/2015

last visited: never

Image for No. 784, Mesto Sumperk, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 784, Mesto Sumperk, CZ

in Tourist Stamps Photos

Sumperk Town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/4/2015

last visited: never

Image for No. 1259, Krenov - kostel Narozeni Sv. Jana Krtitele, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1259, Krenov - kostel Narozeni Sv. Jana Krtitele, CZ

in Tourist Stamps Photos

The church of St. Jan Krtitel in Krenov.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 10/4/2015

last visited: never

Image for No. 1487 Stary Svojanov - Kostel sv. Mikulase, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1487 Stary Svojanov - Kostel sv. Mikulase, CZ

in Tourist Stamps Photos

The church of St. Nicholas in Stary Svojanov.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 10/4/2015

last visited: never

Image for No. 1445, Hrad Dalecin, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1445, Hrad Dalecin, CZ

in Tourist Stamps Photos

Dalecin Castle.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 10/4/2015

last visited: never

Image for No. 1989, Zamek Usobi, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1989, Zamek Usobi, CZ

in Tourist Stamps Photos

Usobi Chateau.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 10/4/2015

last visited: never

Image for No. 1367 - Horská bouda Jelenka - Krkonoše, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1367 - Horská bouda Jelenka - Krkonoše, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 1367 is devoted to touristic mountain chalet Jelenka located on the eastern slope of Svorová Hora Mt. in Krkonoše (Giant Mountains).

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 9/17/2015

last visited: never

Image for No. 20 - Snežka - Ceská poštovna Anežka - Krkonoše, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 20 - Snežka - Ceská poštovna Anežka - Krkonoše, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 20 is devoted to the highest Czech mountain Snežka in Krkonoše (Giant Mountains) and depicts building on its summit - Ceská poštovna (postal point) Anežka.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 9/16/2015

last visited: never

Image for Nr. 232 - Festung Hohensalzburg - Erbaut 1077, Salzburg, Austriaview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNr. 232 - Festung Hohensalzburg - Erbaut 1077, Salzburg, Austria

in Tourist Stamps Photos

Hohensalzburg Fortress, built in 1077 is the largest, fully-preserved fortress in central Europe and an unmistakable landmark providing the city’s world famous silhouette.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Salzburg, Austria

date approved: 8/29/2015

last visited: never

Image for No. 155, Mesto Stará Lubovna, Slovakiaview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 155, Mesto Stará Lubovna, Slovakia

in Tourist Stamps Photos

The stamp 155 shows the Roman Catholic Church of St. Nicolas and a black silhouette of the Castle

posted by: Groundspeak Premium Member PISA-caching

location: Prešovský kraj, Slovakia

date approved: 8/18/2015

last visited: never

Image for No. 1719 - Kolínská bouda - Pec pod Snežkou, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1719 - Kolínská bouda - Pec pod Snežkou, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 1719 is devoted to touristic mountain hotel Kolínská bouda (Kolín Chalet) located above town Pec pod Snežkou in Krkonoše (Giant Mountains).

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 7/31/2015

last visited: never

Image for Nr. 210 - Alte Brücke und Schloss - Heidelberg, Germanyview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNr. 210 - Alte Brücke und Schloss - Heidelberg, Germany

in Tourist Stamps Photos

The beautiful town of Heidelberg has an old bridge and castle than can be viewed from across the Neckar River from the main city.

posted by: Groundspeak Premium Member DougK

location: Baden-Württemberg, Germany

date approved: 7/31/2015

last visited: 9/19/2015

Image for No. 75 - Ružohorky, Krkonoše, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 75 - Ružohorky, Krkonoše, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 75 is devoted to touristic mountain chalet Ružohorky located at Ružová Hora (Pink Mountain) in Krkonoše (Giant Mountains).

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 7/30/2015

last visited: never

Image for No.175 Kosárna Karloviceview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.175 Kosárna Karlovice

in Tourist Stamps Photos

N 50° 6.30272', E 17° 26.80150'

posted by: Groundspeak Premium Member nunca007

location: Moravskoslezsky kraj, Czech Republic

date approved: 7/29/2015

last visited: never

Image for No. 2048 - Rozhledna Panorama - Cerná Hora, Krkonoše, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2048 - Rozhledna Panorama - Cerná Hora, Krkonoše, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 2048 is devoted to lookout tower Panorama located at Cerná Hora (Black Mountain) in Krkonoše (Giant Mountains).

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 7/29/2015

last visited: never

Image for No.120 Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, PLview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.120 Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, PL

in Tourist Stamps Photos

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju / Museum of Papermaking in Duszniki-Zdrój

posted by: Groundspeak Premium Member pkubiak

location: Śląskie, Poland

date approved: 7/28/2015

last visited: never

Image for No. 2102 Pivovar Podebrady, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2102 Pivovar Podebrady, CZ

in Tourist Stamps Photos

The former brewery in Podebrady town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 6/6/2015

last visited: never

Image for No. 1425, Mesto Sadska - Kostel sv. Apolinare, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1425, Mesto Sadska - Kostel sv. Apolinare, CZ

in Tourist Stamps Photos

Sadská town and St.Apolinaris Church.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 6/6/2015

last visited: never

Image for No. 1244 - Tvrz Brozany nad Ohrí, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1244 - Tvrz Brozany nad Ohrí, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 1244 is devoted to the main touristic landmark of market town Brozany nad Ohrí - the former Brozany fortress...

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Ustecky kraj, Czech Republic

date approved: 5/11/2015

last visited: never

Image for No. 2021, Krokodyli ZOO - Protivin, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2021, Krokodyli ZOO - Protivin, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Protivin Crocodile Zoo.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 4/21/2015

last visited: 8/12/2015

Image for No. 1433, Empirovy retezovy most na Luznici, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1433, Empirovy retezovy most na Luznici, CZ

in Tourist Stamps Photos

Empire style chain bridge.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 4/21/2015

last visited: never

Image for No. 439, Hrad Dobronice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 439, Hrad Dobronice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Dobronice Castle.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 4/21/2015

last visited: never

Total Records: 876 Page: 1 of 36 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)