Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Tourist Stamps Photos
Managed By: Icon Here Wandering Collectors
Description:
Tourist stamps are wooden plaques which depict an attractive tourist destination. Your mission is to visit the depicted tourist destination, take a photograph and record exact coordinates of where you took the photograph.
Expanded Description:

EN:

About Wooden Tourists Stamps

***

This category is focused on marking of all places which have their own wooden tourist stamp.

This category is interested in wooden tourist stamps which are associated with a specific tourist destination. Anniversary tourist stamps are not for this category.

You might think the stamp commemorating the anniversary of a person or historical event will not be included in this category. On the contrary the tourist stamp of the monument for this person will be accepted because it relates to a specific location.

CS:

O turistických známkách

***

Cílem této kategorie je oznacit místa, která mají vlastní turistickou známku.

Zajímají nás turistické známky, které jsou spjaty s konkrétním místem, nikoliv známky vydávané pri výrocích ruzných osobností ci událostí.

Do kategorie tak nejspíš nebude zarazen waymark k známce pripomínající výrocí narození panovníka. Naproti tomu waymark týkající se turistické známky spojené s muzeem urcité osobnosti prijat bude, protože se týká konkrétního místa.

DE:

Tourentaler (Touristiche Marken)

***

Diese Kategorie ist auf das Markieren von allen Plätzen fokussiert,die eigene touristische Holzmarken haben.

Wir sind an solchen touristischen Holzmarken interessiert, die ihr eigenes touristisches Ziel haben. Solche Marken mit einem Jubiläumshintergrund obliegen nicht unserem Interesse.

Also werden die Marken die an Jübliäen von Persönlichkeiten oder historischen Momenten erinnern, nicht in dieser Kategorie miteingeschloßen sein. Im Gegenteil zu dem wird die Marke des Denkmals von historischen Persönlichkeiten akzeptiert werden,da sie ja eine spezielle Örtlichkeit herzeigen.

Instructions for Posting a Tourist Stamps Photos Waymark:

EN:

Instructions for posting a "Tourist Stamps Photos" waymark:

 1. Name of the waymark should contain the serial number of stamp, destination name (i.e. what is written on the stamp) and the abbreviation of country name. For example: "Nr. 455, Schloss Neuschwanstein, GER"

 2. At least 2 images. The image gallery must contain images of the pyrography on the wooden tourist stamp and of the sight represented on this stamp from the same angle as on the stamp. Failure of correct angle will be declined. The perspective is important. Both of the photographs can be merged into a photo collage, as in the above description. Where possible use collage image as default. How to create a collage image. If no collage, please make stamp default. Please do not forget to upload a picture of the wooden stamp, albeit you use the collage. Additional photographs welcomed.

  • Second photo must be a duplicate of the perspective of the image on the tourist stamp. The same angle. Failure to capture the same angle will be be declined.
  • If that is not possible, you can take the second photo from another suitable spot, and explain why.
 3. Coordinates of the waymark must correspond with the spot from where you took the photograph at the correct angle of view, perspective. Not the subject of the pyrograph image.

 4. If the place where you can get the wooden tourist stamp is far away from waymark coordinates please record also coordinates of the supplier.

 5. Short description should contain information about the tourist destination. Please use English as well as your local language in the short description.

 6. Long description should include other interesting information about the place and additional tips for visitors. If the tourist destination is only accessible during visiting hours please record them in the variable.

 7. Duplicate views will be considered on a case by case basis. Be aware of the site's proximity alert. And the stamp obviously needs to be different.

CS:

Pravidla pro vytvorení "Tourist Stamps Photos" waymarku:

 1. Název waymarku musí obsahovat císlo známky, název kategorie a název cíle, k nemuž se váže konkrétní turistická známka (tj. to, co bývá napsáno na známce) a oznacení zeme. Napríklad: "No. 138, ZOO Jihlava , CZ"

 2. Fotogalerie waymarku musí obsahovat aspon dva obrázky - fotku turistické známky a fotku místa, které známka reprezentuje. Pro tuto fotku je duležité zachování perspektivy zachycené na známce.
  Z obou fotografií mužete vytvorit fotokoláž (pokud nevíte jak na to, zkuste tento návod) a použít ji jako hlavní fotografii waymarku. V opacném prípade nastavte jako hlavní fotografii foto turistické známky.
  Ani v prípade použití koláže, prosím, nezapomínejte, na obrázek samotné známky! Dalsí fotografie jsou vítány.

  • Hlavní fotka turistického cíle musí být porízena z takového místa, aby co nejverneji odrážela motiv vypálený na známce. Nedodržení zobrazené perspektivy muže být duvodem k zamítnutí.

  • Pokud to není možné, mužete cíl vyfotit z jiného vhodného místa (v takovém prípade nám napište poznámku s duvodem, proc nemuže být presne vyfotografován pohled zobrazený na známce).

 3. Souradnice waymarku musí odpovídat souradnicím místa, z nehož jste fotografovali hlavní snímek turistického cíle.

 4. Pokud je místo, na nemž lze porídit známku, vzdálené od souradnic waymarku, zadejte i jeho souradnice..

 5. Do popisu napište, o jaký turistický cíl se jedná. Ve strucném popisu použijte, prosím, anglictinu, a ideálne také lokální jazyk.

 6. Do dlouhého popisu mužete pridat další informace o míste a tipy pro návštevníky. Pokud je turistický cíl prístupný jen v návštevních hodinách, uvedte je.

 7. Prípadné duplicity budou posuzovány prípad od prípadu. Platí zásada, že jedna turistická známka s unikátním obrázkem muže mít pouze jeden waymark.

DE:

Die Instruktion für der "Tourist Stamps Photos" Waymark schaffen:

 1. Der Name der Wegmarke sollte die Seriennummer, Ortsname (welche auf der Marke geschrieben steht) und die Abkürzung des Herkunftslandes. Zum Beispiel: "No. 57, London Tower Bridge, UK"

 2. Die Bildergalerie muss ein Foto von dieser Touristenmarke und von der Sehenswürdigkeit, welche sie repräsentiert, enthalten.

  • Das zweite Foto sollte gemacht werden um ein Duplikat zu haben von der Kulisse, die auf der Marke zu sehen ist.

  • Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Foto von einem anderen guten Punkt aus gemacht werden. Beide Fotos können dann ins Album kommen.

 3. Die Koordinaten der Wegmarke sollte mit denen des Punktes übereinstimmen, von welchem aus die Sehenswürdigkeit fotografiert worden ist.

 4. Wenn der Ort, wo es diese Marken zu kaufen ist, weit von den Koordinaten der Wegmarke entfernt ist, dann sind die Koordinaten des Verkaufsortes mitanzugeben.

 5. Die kurze Beschreibung sollte Informationen über das Touristenziel erhalten. Bitte benutze Englisch in dieser Beschreibung. Falls aber eine lokale Sprache verwendet wird, ist dies nicht unwillkommen.

 6. Lange Beschreibungen dürfen auch weitere interessante Informationen über die jeweilige Sehenswürdigkeit enthalten, zudem auch nützliche Tipps für Wanderer.
  Falls aber diese Sehenswürdigkeit nur zu bestimmten Zeiten besuchbar ist, sind die Zeiten mitanzugeben.

 7. Eventuelle Duplizität sein werden von Fall zu Fall begutachtet. Zahlt Grundsatz, dass eine Touristenmarke mit einzigartig Bildchen kann nur ein Waymark sollen.

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Where can you get this wooden stamp.
 • Opening Times
 • Webpage
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Tourist Stamps Photos

sorted by:

 
Total Records: 1008 Page: 1 of 41 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for No. 472, Mesto Prestice, Czech Republicview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 472, Mesto Prestice, Czech Republic

in Tourist Stamps Photos

Prestice Town

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/27/2016

last visited: never

Image for No. 2085, Muzeum hracek Jablonec nad Nisou, Czech Republicview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2085, Muzeum hracek Jablonec nad Nisou, Czech Republic

in Tourist Stamps Photos

Toy museum in Jablonec nad Nisou

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/27/2016

last visited: never

Image for No. 2106, Pametni sin a privoz Oty Pavla, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2106, Pametni sin a privoz Oty Pavla, CZ

in Tourist Stamps Photos

Ota Pavel Memorial Hall and Branov-Luh ferries.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: 1/5/2016

Image for No. 2004, Zamek Kraluv Dvur, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2004, Zamek Kraluv Dvur, CZ

in Tourist Stamps Photos

Kraluv Dvur Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 1269, Kublov - Kostel narozeni Jana Krtitele, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1269, Kublov - Kostel narozeni Jana Krtitele, CZ

in Tourist Stamps Photos

Kostel narozeni Jana Krtitele

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 1154, Hrad Libstejn, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1154, Hrad Libstejn, CZ

in Tourist Stamps Photos

Libstejn Castle

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 2082, Rozhledna na Kotli u Rokycan, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2082, Rozhledna na Kotli u Rokycan, CZ

in Tourist Stamps Photos

Kotel Look-out

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: 1/5/2016

Image for No. 430, Zamek Spalene Porici, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 430, Zamek Spalene Porici, CZ

in Tourist Stamps Photos

Spalene Porici Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 415, Zamek Zbiroh, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 415, Zamek Zbiroh, CZ

in Tourist Stamps Photos

Zbiroh Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 1205, Sylvansky vrch v Plzni, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1205, Sylvansky vrch v Plzni, CZ

in Tourist Stamps Photos

Sylvansky vrch Look-out

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 2039, Vejprnice - kostel sv. Vojtecha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2039, Vejprnice - kostel sv. Vojtecha, CZ

in Tourist Stamps Photos

Vejprnice - kostel sv. Vojtecha

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: 2/4/2016

Image for No. 2071, Nyrany - stala expozice hornictvi, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2071, Nyrany - stala expozice hornictvi, CZ

in Tourist Stamps Photos

Nyrany - mining exhibition

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 621, Klaster Chotesov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 621, Klaster Chotesov, CZ

in Tourist Stamps Photos

Chotesov Abbey

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 542, Hrad Roupov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 542, Hrad Roupov, CZ

in Tourist Stamps Photos

Roupov Castle

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 1382, Zamek Ptenin, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1382, Zamek Ptenin, CZ

in Tourist Stamps Photos

Ptenin Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 203, Vodni hrad Svihov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 203, Vodni hrad Svihov, CZ

in Tourist Stamps Photos

Water Castle Švihov

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 2057 Lesni kaple u Sv. Vojtecha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2057 Lesni kaple u Sv. Vojtecha, CZ

in Tourist Stamps Photos

The St. Adalbert chapel.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: 1/5/2016

Image for No. 1125, Patton Memorial Pilsen, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1125, Patton Memorial Pilsen, CZ

in Tourist Stamps Photos

Patton Memorial Pilsen

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 796, Desna v Jizerskych horach, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 796, Desna v Jizerskych horach, CZ

in Tourist Stamps Photos

Riedl`s Villa Museum in Desna town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: 1/20/2016

Image for No. 1945, Muzem skla a bizuterie - Jablonec nad Nisou, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1945, Muzem skla a bizuterie - Jablonec nad Nisou, CZ

in Tourist Stamps Photos

Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 1190, Frydlantsky Betlem, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1190, Frydlantsky Betlem, CZ

in Tourist Stamps Photos

Frydlant Crib

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: 7/25/2015

Image for No. 911, Lazne Libverda, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 911, Lazne Libverda, CZ

in Tourist Stamps Photos

Libverda Spa

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: 7/27/2015

Image for No.1658, Oldrichov v Hajich - Jizerske hory, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.1658, Oldrichov v Hajich - Jizerske hory, CZ

in Tourist Stamps Photos

Ekocentrum Oldrichov v Hájích

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 1199, Jindrichovice pod Smrkem, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1199, Jindrichovice pod Smrkem, CZ

in Tourist Stamps Photos

Jindrichovice pod Smrkem

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: never

Image for No. 464, Rozhledna Frydlant v C., CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 464, Rozhledna Frydlant v C., CZ

in Tourist Stamps Photos

Frydlant Look-Out

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/5/2016

last visited: 7/27/2015

Total Records: 1008 Page: 1 of 41 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)