Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Tourist Stamps Photos
Managed By: Icon Here Wandering Collectors
Description:
Tourist stamps are wooden plaques which depict an attractive tourist destination. Your mission is to visit the depicted tourist destination, take a photograph and record exact coordinates of where you took the photograph.
Expanded Description:

EN:

About Wooden Tourists Stamps

***

This category is focused on marking of all places which have their own wooden tourist stamp.

This category is interested in wooden tourist stamps which are associated with a specific tourist destination. Anniversary tourist stamps are not for this category.

You might think the stamp commemorating the anniversary of a person or historical event will not be included in this category. On the contrary the tourist stamp of the monument for this person will be accepted because it relates to a specific location.

CS:

O turistických známkách

***

Cílem této kategorie je oznacit místa, která mají vlastní turistickou známku.

Zajímají nás turistické známky, které jsou spjaty s konkrétním místem, nikoliv známky vydávané pri výrocích ruzných osobností ci událostí.

Do kategorie tak nejspíš nebude zarazen waymark k známce pripomínající výrocí narození panovníka. Naproti tomu waymark týkající se turistické známky spojené s muzeem urcité osobnosti prijat bude, protože se týká konkrétního místa.

DE:

Tourentaler (Touristiche Marken)

***

Diese Kategorie ist auf das Markieren von allen Plätzen fokussiert,die eigene touristische Holzmarken haben.

Wir sind an solchen touristischen Holzmarken interessiert, die ihr eigenes touristisches Ziel haben. Solche Marken mit einem Jubiläumshintergrund obliegen nicht unserem Interesse.

Also werden die Marken die an Jübliäen von Persönlichkeiten oder historischen Momenten erinnern, nicht in dieser Kategorie miteingeschloßen sein. Im Gegenteil zu dem wird die Marke des Denkmals von historischen Persönlichkeiten akzeptiert werden,da sie ja eine spezielle Örtlichkeit herzeigen.

Instructions for Posting a Tourist Stamps Photos Waymark:

EN:

Instructions for posting a "Tourist Stamps Photos" waymark:

 1. Name of the waymark should contain the serial number of stamp, destination name (i.e. what is written on the stamp) and the abbreviation of country name. For example: "Nr. 455, Schloss Neuschwanstein, GER"

 2. At least 2 images. The image gallery must contain images of the pyrography on the wooden tourist stamp and of the sight represented on this stamp from the same angle as on the stamp. Failure of correct angle will be declined. The perspective is important. Both of the photographs can be merged into a photo collage, as in the above description. Where possible use collage image as default. How to create a collage image. If no collage, please make stamp default. Please do not forget to upload a picture of the wooden stamp, albeit you use the collage. Additional photographs welcomed.

  • Second photo must be a duplicate of the perspective of the image on the tourist stamp. The same angle. Failure to capture the same angle will be be declined.
  • If that is not possible, you can take the second photo from another suitable spot, and explain why.
 3. Coordinates of the waymark must correspond with the spot from where you took the photograph at the correct angle of view, perspective. Not the subject of the pyrograph image.

 4. If the place where you can get the wooden tourist stamp is far away from waymark coordinates please record also coordinates of the supplier.

 5. Short description should contain information about the tourist destination. Please use English as well as your local language in the short description.

 6. Long description should include other interesting information about the place and additional tips for visitors. If the tourist destination is only accessible during visiting hours please record them in the variable.

 7. Duplicate views will be considered on a case by case basis. Be aware of the site's proximity alert. And the stamp obviously needs to be different.

CS:

Pravidla pro vytvorení "Tourist Stamps Photos" waymarku:

 1. Název waymarku musí obsahovat císlo známky, název kategorie a název cíle, k nemuž se váže konkrétní turistická známka (tj. to, co bývá napsáno na známce) a oznacení zeme. Napríklad: "No. 138, ZOO Jihlava , CZ"

 2. Fotogalerie waymarku musí obsahovat aspon dva obrázky - fotku turistické známky a fotku místa, které známka reprezentuje. Pro tuto fotku je duležité zachování perspektivy zachycené na známce.
  Z obou fotografií mužete vytvorit fotokoláž (pokud nevíte jak na to, zkuste tento návod) a použít ji jako hlavní fotografii waymarku. V opacném prípade nastavte jako hlavní fotografii foto turistické známky.
  Ani v prípade použití koláže, prosím, nezapomínejte, na obrázek samotné známky! Dalsí fotografie jsou vítány.

  • Hlavní fotka turistického cíle musí být porízena z takového místa, aby co nejverneji odrážela motiv vypálený na známce. Nedodržení zobrazené perspektivy muže být duvodem k zamítnutí.

  • Pokud to není možné, mužete cíl vyfotit z jiného vhodného místa (v takovém prípade nám napište poznámku s duvodem, proc nemuže být presne vyfotografován pohled zobrazený na známce).

 3. Souradnice waymarku musí odpovídat souradnicím místa, z nehož jste fotografovali hlavní snímek turistického cíle.

 4. Pokud je místo, na nemž lze porídit známku, vzdálené od souradnic waymarku, zadejte i jeho souradnice..

 5. Do popisu napište, o jaký turistický cíl se jedná. Ve strucném popisu použijte, prosím, anglictinu, a ideálne také lokální jazyk.

 6. Do dlouhého popisu mužete pridat další informace o míste a tipy pro návštevníky. Pokud je turistický cíl prístupný jen v návštevních hodinách, uvedte je.

 7. Prípadné duplicity budou posuzovány prípad od prípadu. Platí zásada, že jedna turistická známka s unikátním obrázkem muže mít pouze jeden waymark.

DE:

Die Instruktion für der "Tourist Stamps Photos" Waymark schaffen:

 1. Der Name der Wegmarke sollte die Seriennummer, Ortsname (welche auf der Marke geschrieben steht) und die Abkürzung des Herkunftslandes. Zum Beispiel: "No. 57, London Tower Bridge, UK"

 2. Die Bildergalerie muss ein Foto von dieser Touristenmarke und von der Sehenswürdigkeit, welche sie repräsentiert, enthalten.

  • Das zweite Foto sollte gemacht werden um ein Duplikat zu haben von der Kulisse, die auf der Marke zu sehen ist.

  • Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Foto von einem anderen guten Punkt aus gemacht werden. Beide Fotos können dann ins Album kommen.

 3. Die Koordinaten der Wegmarke sollte mit denen des Punktes übereinstimmen, von welchem aus die Sehenswürdigkeit fotografiert worden ist.

 4. Wenn der Ort, wo es diese Marken zu kaufen ist, weit von den Koordinaten der Wegmarke entfernt ist, dann sind die Koordinaten des Verkaufsortes mitanzugeben.

 5. Die kurze Beschreibung sollte Informationen über das Touristenziel erhalten. Bitte benutze Englisch in dieser Beschreibung. Falls aber eine lokale Sprache verwendet wird, ist dies nicht unwillkommen.

 6. Lange Beschreibungen dürfen auch weitere interessante Informationen über die jeweilige Sehenswürdigkeit enthalten, zudem auch nützliche Tipps für Wanderer.
  Falls aber diese Sehenswürdigkeit nur zu bestimmten Zeiten besuchbar ist, sind die Zeiten mitanzugeben.

 7. Eventuelle Duplizität sein werden von Fall zu Fall begutachtet. Zahlt Grundsatz, dass eine Touristenmarke mit einzigartig Bildchen kann nur ein Waymark sollen.

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Where can you get this wooden stamp.
 • Opening Times
 • Webpage
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Tourist Stamps Photos

sorted by:

 
Total Records: 834 Page: 1 of 34 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for No. 1998, Uneticky pivovar, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1998, Uneticky pivovar, CZ

in Tourist Stamps Photos

Unetice Brewery.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 3/22/2015

last visited: never

Image for No. 2089, Klaster Tuchomerice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2089, Klaster Tuchomerice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Tuchomerice Abbey.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 3/22/2015

last visited: never

Image for No. 2005, Moravské Zemské muzeum - Dietrichsteinský palác a Biskupský dvur, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2005, Moravské Zemské muzeum - Dietrichsteinský palác a Biskupský dvur, CZ

in Tourist Stamps Photos

Biskupský dvur je komplex nekolika barokních budov pod Petrovem. Dietrichsteinský palác je hlavní výstavní budova Moravského zemského muzea.

posted by: Groundspeak Regular Member Todak

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 3/13/2015

last visited: 3/14/2015

Image for No. 1181, Technické muzeum v Brne, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1181, Technické muzeum v Brne, CZ

in Tourist Stamps Photos

Muzeum se zabývá vývojem vedy, techniky a prumyslové výroby - pocínaje remeslnou výrobou a konce moderní technikou. / Technical Museum in Brno present the development of science and technology.

posted by: Groundspeak Regular Member Todak

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 3/13/2015

last visited: 3/14/2015

Image for No. 470 - Petrín, Praha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 470 - Petrín, Praha, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 470 is devoted to one of the main Prague' touristic landmarks - the Petrín Lookout Tower (Petrínská rozhledna) at Petrín hill in vicinity of the Prague Castle.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 3/12/2015

last visited: 3/25/2015

Image for No. 84, Terchová, SKview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 84, Terchová, SK

in Tourist Stamps Photos

Obec Terchová je turistickým centrem Malé Fatry. Je známá také jako rodište slavného zbojníka Juraje Jánošíka, jehož socha je vyobrazena i na turistické známce.

posted by: Groundspeak Regular Member Todak

location: Žilinský kraj, Slovakia

date approved: 2/24/2015

last visited: 3/20/2015

Image for No. 2060, Kostel Nejsvetejsiho Srdce Pane, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2060, Kostel Nejsvetejsiho Srdce Pane, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Church of the Most Sacred Heart of Our Lord in Prague's Vinohrady.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 2/22/2015

last visited: 3/13/2015

Image for No. 2044, Muzeum cokolady, Praha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2044, Muzeum cokolady, Praha, CZ

in Tourist Stamps Photos

First Czech Museum of Chocolate.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 2/22/2015

last visited: 2/26/2015

Image for No. 1898, Prazska paroplavebni spolecnost, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1898, Prazska paroplavebni spolecnost, CZ

in Tourist Stamps Photos

Prague steamboat company (PPS).

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 2/22/2015

last visited: never

Image for No. 2026, Botanicka zahrada Prirodovedecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2026, Botanicka zahrada Prirodovedecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Botanical Garden of the Natural Sciences Faculty of Charles University.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 2/22/2015

last visited: never

Image for No. 2063, Muzeum historickych nocniku a toalet, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2063, Muzeum historickych nocniku a toalet, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Museum of Historical Chamber Pots and Toilets.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 2/22/2015

last visited: never

Image for No. 1044, Motýlí Dum Žírovice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1044, Motýlí Dum Žírovice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Motyli dum se nachází asi 2 km od Františkových Lázní smerem k prírodní rezervaci SOOS

posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun

location: Karlovarsky kraj, Czech Republic

date approved: 2/19/2015

last visited: never

Image for No. 5, Lomnický štít, SKview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 5, Lomnický štít, SK

in Tourist Stamps Photos

Lomnický štít (2 633 m n. m.) je druhou nejvyšší horou Vysokých Tater a celého Slovenska. / Lomnický peak (2634 metres above sea level) is the second highest peak in the High Tatras.

posted by: Groundspeak Regular Member Todak

location: Prešovský kraj, Slovakia

date approved: 2/17/2015

last visited: never

Image for No. 463, Vodopád Skok, SKview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 463, Vodopád Skok, SK

in Tourist Stamps Photos

Asi 25 metru vysoký vodopád v Mlynickej doline. / About 25 meters high waterfall in Mlynická dolina.

posted by: Groundspeak Regular Member Todak

location: Prešovský kraj, Slovakia

date approved: 1/31/2015

last visited: never

Image for No. 13, Symbolický cintorín, SKview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 13, Symbolický cintorín, SK

in Tourist Stamps Photos

Symbolický cintorín tvorí desky se jmény lidí, kterí zahynuli ve Vysokých Tatrách. / Symbolic cemetery, where are memorial tables with names of people, who died in Vysoké Tatry.

posted by: Groundspeak Regular Member Todak

location: Prešovský kraj, Slovakia

date approved: 1/31/2015

last visited: never

Image for No. 2090, Hrad Brada, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2090, Hrad Brada, CZ

in Tourist Stamps Photos

Brada Castle.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/31/2015

last visited: 2/22/2015

Image for No. 2032, Motomuzeum Borek pod Troskami, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2032, Motomuzeum Borek pod Troskami, CZ

in Tourist Stamps Photos

Borek pod Troskami Moto Museum.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/31/2015

last visited: never

Image for No. 1985, Synagoga Turnov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1985, Synagoga Turnov, CZ

in Tourist Stamps Photos

Jewish synagogue, Turnov.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/31/2015

last visited: never

Image for No. 958, Lomnice nad Popelkou - Tabor, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 958, Lomnice nad Popelkou - Tabor, CZ

in Tourist Stamps Photos

Lomnice nad Popelkou - Tabor Look-Out.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/31/2015

last visited: never

Image for No. 208, Hrad Kosumberk, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 208, Hrad Kosumberk, CZ

in Tourist Stamps Photos

Kosumberk Castle.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 1/31/2015

last visited: never

Image for No. 1470, Mesto Skutec, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1470, Mesto Skutec, CZ

in Tourist Stamps Photos

Skutec Town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 1/31/2015

last visited: never

Image for No. 537, Jiraskova chata, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 537, Jiraskova chata, CZ

in Tourist Stamps Photos

Jiráskova turistická chata / Jirásek Tourist Chalet.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/31/2015

last visited: 10/24/2010

Image for No. 324, Pevnost Dobrosov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 324, Pevnost Dobrosov, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Museum of the Czechoslovak fortification Dobrosov and Artillery Casemate N-D-S 75 (code name "Zelený").

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/31/2015

last visited: 7/16/2014

Image for No. 1789, Mesto Litomysl, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1789, Mesto Litomysl, CZ

in Tourist Stamps Photos

Litomyšl town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 1/31/2015

last visited: 2/22/2015

Image for No. 1256, Poutni misto Homol - Borovnice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1256, Poutni misto Homol - Borovnice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Homole-Borovnice pilgrimage site.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 1/31/2015

last visited: never

Total Records: 834 Page: 1 of 34 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)