Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Tourist Stamps Photos
Managed By: Icon Here Wandering Collectors
Description:
Tourist stamps are wooden plaques which depict an attractive tourist destination. Your mission is to visit the depicted tourist destination, take a photograph and record exact coordinates of where you took the photograph.
Expanded Description:

EN:

About Wooden Tourists Stamps

***

This category is focused on marking of all places which have their own wooden tourist stamp.

This category is interested in wooden tourist stamps which are associated with a specific tourist destination. Anniversary tourist stamps are not for this category.

You might think the stamp commemorating the anniversary of a person or historical event will not be included in this category. On the contrary the tourist stamp of the monument for this person will be accepted because it relates to a specific location.

CS:

O turistických známkách

***

Cílem této kategorie je oznacit místa, která mají vlastní turistickou známku.

Zajímají nás turistické známky, které jsou spjaty s konkrétním místem, nikoliv známky vydávané pri výrocích ruzných osobností ci událostí.

Do kategorie tak nejspíš nebude zarazen waymark k známce pripomínající výrocí narození panovníka. Naproti tomu waymark týkající se turistické známky spojené s muzeem urcité osobnosti prijat bude, protože se týká konkrétního místa.

DE:

Tourentaler (Touristiche Marken)

***

Diese Kategorie ist auf das Markieren von allen Plätzen fokussiert,die eigene touristische Holzmarken haben.

Wir sind an solchen touristischen Holzmarken interessiert, die ihr eigenes touristisches Ziel haben. Solche Marken mit einem Jubiläumshintergrund obliegen nicht unserem Interesse.

Also werden die Marken die an Jübliäen von Persönlichkeiten oder historischen Momenten erinnern, nicht in dieser Kategorie miteingeschloßen sein. Im Gegenteil zu dem wird die Marke des Denkmals von historischen Persönlichkeiten akzeptiert werden,da sie ja eine spezielle Örtlichkeit herzeigen.

Instructions for Posting a Tourist Stamps Photos Waymark:

EN:

Instructions for posting a "Tourist Stamps Photos" waymark:

 1. Name of the waymark should contain the serial number of stamp, destination name (i.e. what is written on the stamp) and the abbreviation of country name. For example: "Nr. 455, Schloss Neuschwanstein, GER"

 2. At least 2 images. The image gallery must contain images of the pyrography on the wooden tourist stamp and of the sight represented on this stamp from the same angle as on the stamp. Failure of correct angle will be declined. The perspective is important. Both of the photographs can be merged into a photo collage, as in the above description. Where possible use collage image as default. How to create a collage image. If no collage, please make stamp default. Please do not forget to upload a picture of the wooden stamp, albeit you use the collage. Additional photographs welcomed.

  • Second photo must be a duplicate of the perspective of the image on the tourist stamp. The same angle. Failure to capture the same angle will be be declined.
  • If that is not possible, you can take the second photo from another suitable spot, and explain why.
 3. Coordinates of the waymark must correspond with the spot from where you took the photograph at the correct angle of view, perspective. Not the subject of the pyrograph image.

 4. If the place where you can get the wooden tourist stamp is far away from waymark coordinates please record also coordinates of the supplier.

 5. Short description should contain information about the tourist destination. Please use English as well as your local language in the short description.

 6. Long description should include other interesting information about the place and additional tips for visitors. If the tourist destination is only accessible during visiting hours please record them in the variable.

 7. Duplicate views will be considered on a case by case basis. Be aware of the site's proximity alert. And the stamp obviously needs to be different.

CS:

Pravidla pro vytvorení "Tourist Stamps Photos" waymarku:

 1. Název waymarku musí obsahovat císlo známky, název kategorie a název cíle, k nemuž se váže konkrétní turistická známka (tj. to, co bývá napsáno na známce) a oznacení zeme. Napríklad: "No. 138, ZOO Jihlava , CZ"

 2. Fotogalerie waymarku musí obsahovat aspon dva obrázky - fotku turistické známky a fotku místa, které známka reprezentuje. Pro tuto fotku je duležité zachování perspektivy zachycené na známce.
  Z obou fotografií mužete vytvorit fotokoláž (pokud nevíte jak na to, zkuste tento návod) a použít ji jako hlavní fotografii waymarku. V opacném prípade nastavte jako hlavní fotografii foto turistické známky.
  Ani v prípade použití koláže, prosím, nezapomínejte, na obrázek samotné známky! Dalsí fotografie jsou vítány.

  • Hlavní fotka turistického cíle musí být porízena z takového místa, aby co nejverneji odrážela motiv vypálený na známce. Nedodržení zobrazené perspektivy muže být duvodem k zamítnutí.

  • Pokud to není možné, mužete cíl vyfotit z jiného vhodného místa (v takovém prípade nám napište poznámku s duvodem, proc nemuže být presne vyfotografován pohled zobrazený na známce).

 3. Souradnice waymarku musí odpovídat souradnicím místa, z nehož jste fotografovali hlavní snímek turistického cíle.

 4. Pokud je místo, na nemž lze porídit známku, vzdálené od souradnic waymarku, zadejte i jeho souradnice..

 5. Do popisu napište, o jaký turistický cíl se jedná. Ve strucném popisu použijte, prosím, anglictinu, a ideálne také lokální jazyk.

 6. Do dlouhého popisu mužete pridat další informace o míste a tipy pro návštevníky. Pokud je turistický cíl prístupný jen v návštevních hodinách, uvedte je.

 7. Prípadné duplicity budou posuzovány prípad od prípadu. Platí zásada, že jedna turistická známka s unikátním obrázkem muže mít pouze jeden waymark.

DE:

Die Instruktion für der "Tourist Stamps Photos" Waymark schaffen:

 1. Der Name der Wegmarke sollte die Seriennummer, Ortsname (welche auf der Marke geschrieben steht) und die Abkürzung des Herkunftslandes. Zum Beispiel: "No. 57, London Tower Bridge, UK"

 2. Die Bildergalerie muss ein Foto von dieser Touristenmarke und von der Sehenswürdigkeit, welche sie repräsentiert, enthalten.

  • Das zweite Foto sollte gemacht werden um ein Duplikat zu haben von der Kulisse, die auf der Marke zu sehen ist.

  • Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Foto von einem anderen guten Punkt aus gemacht werden. Beide Fotos können dann ins Album kommen.

 3. Die Koordinaten der Wegmarke sollte mit denen des Punktes übereinstimmen, von welchem aus die Sehenswürdigkeit fotografiert worden ist.

 4. Wenn der Ort, wo es diese Marken zu kaufen ist, weit von den Koordinaten der Wegmarke entfernt ist, dann sind die Koordinaten des Verkaufsortes mitanzugeben.

 5. Die kurze Beschreibung sollte Informationen über das Touristenziel erhalten. Bitte benutze Englisch in dieser Beschreibung. Falls aber eine lokale Sprache verwendet wird, ist dies nicht unwillkommen.

 6. Lange Beschreibungen dürfen auch weitere interessante Informationen über die jeweilige Sehenswürdigkeit enthalten, zudem auch nützliche Tipps für Wanderer.
  Falls aber diese Sehenswürdigkeit nur zu bestimmten Zeiten besuchbar ist, sind die Zeiten mitanzugeben.

 7. Eventuelle Duplizität sein werden von Fall zu Fall begutachtet. Zahlt Grundsatz, dass eine Touristenmarke mit einzigartig Bildchen kann nur ein Waymark sollen.

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Where can you get this wooden stamp.
 • Opening Times
 • Webpage
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Tourist Stamps Photos

sorted by:

 
Total Records: 726 Page: 1 of 30 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for Nr. 28, Hansestadt Stralsund - Altstadt - UNESCO Welterbe, GERview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNr. 28, Hansestadt Stralsund - Altstadt - UNESCO Welterbe, GER

in Tourist Stamps Photos

This is the old town of Stralsund, Germany, Mecklenburg-Vorpommern, which is listed in the UNESCO World Herritage List. It is also presented on a German tourist stamp.

posted by: Groundspeak Premium Member Tante.Hossi

location: Mecklenburg-Vorpommern, Germany

date approved: 3/13/2014

last visited: never

Image for Nr. 83, Tangermünde - Rathaus, GERview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNr. 83, Tangermünde - Rathaus, GER

in Tourist Stamps Photos

This is the old town tall of Tangermünde, Germany, Sachsen-Anhalt. It is also presented on a German tourist stamp.

posted by: Groundspeak Premium Member Tante.Hossi

location: Sachsen-Anhalt, Germany

date approved: 3/13/2014

last visited: never

Image for No. 1276 - Hvezdárna a planetárium Brno, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1276 - Hvezdárna a planetárium Brno, CZ

in Tourist Stamps Photos

Turistická známka c. 1276 - Hvezdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brne

posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 3/9/2014

last visited: never

Image for No. 2051 - Porcuv mlýn, Býkovice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2051 - Porcuv mlýn, Býkovice, CZ

in Tourist Stamps Photos

No. 2051 - Porcuv mlýn, Býkovice

posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 3/9/2014

last visited: 5/20/2012

Image for No. 1937, Toulcuv Dvur Praha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1937, Toulcuv Dvur Praha, CZ

in Tourist Stamps Photos

Toulcuv Dvur - Prague Environmental Education Center.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 3/2/2014

last visited: 3/30/2014

Image for No. 1924 - Interaktivní muzeum starokladrubského kone - Švýcárna, Slatinany, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1924 - Interaktivní muzeum starokladrubského kone - Švýcárna, Slatinany, CZ

in Tourist Stamps Photos

Turistická známka venovaná muzeu starokladrubského kone v nove rekonstruované budove tzv. Švýcárny ve Slatinanech. / Old noble farm buildings near the Slatinany stud farm called Švýcárna - Horses Museum

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 2/25/2014

last visited: never

Image for No. 70, Klínovec 1244 m - Krušné hory, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 70, Klínovec 1244 m - Krušné hory, CZ

in Tourist Stamps Photos

Tourist stamp No. 70 dedicated to the highest peak of the Ore Mountains, located in the Czech Republic's part of the mountains at 1,244 metres (4,081 ft) / Turistická známka c. 70 venovaná nejvyšší hore Krušných Hor - Klínovci(1244 m.n.m.)

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Karlovarsky kraj, Czech Republic

date approved: 2/21/2014

last visited: 4/20/2014

Image for No. 2008, Rozhledna Havírská bouda u Kutné Hory, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2008, Rozhledna Havírská bouda u Kutné Hory, CZ

in Tourist Stamps Photos

No. 2008 - Rozhledna Havírská bouda u Kutné Hory

posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 2/17/2014

last visited: never

Image for No. 748, Mesto Pribyslav,CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 748, Mesto Pribyslav,CZ

in Tourist Stamps Photos

Pribyslav Town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/16/2014

last visited: never

Image for No. 89, Nove Mesto n. M. - Ski - Zdarske vrchy, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 89, Nove Mesto n. M. - Ski - Zdarske vrchy, CZ

in Tourist Stamps Photos

Nove Mesto na Morave Town and Ski Hotel.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/16/2014

last visited: never

Image for No. 1737, Strasidelny zamek - Dolni Rozinka, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1737, Strasidelny zamek - Dolni Rozinka, CZ

in Tourist Stamps Photos

Draxmoor haunted castle - Dolni Rozinka.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/12/2014

last visited: 8/2/2013

Image for No. 1912, Modelove kralovstvi - Zdar nad Sazavou, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1912, Modelove kralovstvi - Zdar nad Sazavou, CZ

in Tourist Stamps Photos

Model kingdom Zdar nad Sazavou - a model railway tracks.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/12/2014

last visited: 3/23/2014

Image for No. 1519, Muzeum knihy - Zdar nad Sazavou, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1519, Muzeum knihy - Zdar nad Sazavou, CZ

in Tourist Stamps Photos

Museum of Book in Zdar nad Sazavou.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/12/2014

last visited: 3/23/2014

Image for No. 782, Mesto Svetla nad Sazavou, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 782, Mesto Svetla nad Sazavou, CZ

in Tourist Stamps Photos

Svetlá nad Sázavou Town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/12/2014

last visited: never

Image for No. 1117, Obec Sazava - Rozhledna Rosicka, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1117, Obec Sazava - Rozhledna Rosicka, CZ

in Tourist Stamps Photos

A village Sazava and Rosicka Look-Out.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/12/2014

last visited: never

Image for No. 1727, SH CMS Hasicske muzeum Pribyslav, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1727, SH CMS Hasicske muzeum Pribyslav, CZ

in Tourist Stamps Photos

Pribyslav - a fire brigade museum and chateau.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/12/2014

last visited: never

Image for No. 576, Michaluv Statek - Pohled, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 576, Michaluv Statek - Pohled, CZ

in Tourist Stamps Photos

Michal´s Farmstead - a small open-air museum.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/12/2014

last visited: never

Image for No. 1786, Cihost - Cihostsky zazrak / Geograficky stred Ceske Republiky, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1786, Cihost - Cihostsky zazrak / Geograficky stred Ceske Republiky, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Cíhošt Miracle / The geographical center of Czech Republic.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/11/2014

last visited: never

Image for No. 567, Mesto Polna, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 567, Mesto Polna, CZ

in Tourist Stamps Photos

Polna Town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/11/2014

last visited: never

Image for No. 126, Ledec N/S - Sazava, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 126, Ledec N/S - Sazava, CZ

in Tourist Stamps Photos

Ledec nad Sazavou Chateau.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/11/2014

last visited: 2/11/2014

Image for Nr. 85, Naturhistorisches Museum Wien, Austriaview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNr. 85, Naturhistorisches Museum Wien, Austria

in Tourist Stamps Photos

Vienna's Naturhistorisches Museum was established between 1872 and 1889.

posted by: Groundspeak Premium Member Metro2

location: Wien, Austria

date approved: 2/10/2014

last visited: 12/1/2011

Image for Nr.82, Wiener Rathaus, Austriaview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNr.82, Wiener Rathaus, Austria

in Tourist Stamps Photos

The Rathaus (or City Hall) of Vienna was built between 1872 and 1883.

posted by: Groundspeak Premium Member Metro2

location: Wien, Austria

date approved: 2/9/2014

last visited: 9/8/2013

Image for No. 1903, Botanická zahrada PrF MU, Brno, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1903, Botanická zahrada PrF MU, Brno, CZ

in Tourist Stamps Photos

No. 1903 - Botanická zahrada PrF MU, Brno

posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 2/9/2014

last visited: never

Image for No. 1011, Mesto Bystrice n. Pernstejnem, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1011, Mesto Bystrice n. Pernstejnem, CZ

in Tourist Stamps Photos

Bystrice n. Pernstejnem Town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 2/1/2014

last visited: 9/14/2013

Image for No. 1655, Rozhledna Ostra horka, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1655, Rozhledna Ostra horka, CZ

in Tourist Stamps Photos

Ostra horka Look-Out.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 2/1/2014

last visited: 4/17/2014

Total Records: 726 Page: 1 of 30 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)