Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Tourist Stamps Photos
Managed By: Icon Here Wandering Collectors
Description:
Tourist stamps are wooden plaques which depict an attractive tourist destination. Your mission is to visit the depicted tourist destination, take a photograph and record exact coordinates of where you took the photograph.
Expanded Description:

EN:

About Wooden Tourists Stamps

***

This category is focused on marking of all places which have their own wooden tourist stamp.

This category is interested in wooden tourist stamps which are associated with a specific tourist destination. Anniversary tourist stamps are not for this category.

You might think the stamp commemorating the anniversary of a person or historical event will not be included in this category. On the contrary the tourist stamp of the monument for this person will be accepted because it relates to a specific location.

CS:

O turistických známkách

***

Cílem této kategorie je oznacit místa, která mají vlastní turistickou známku.

Zajímají nás turistické známky, které jsou spjaty s konkrétním místem, nikoliv známky vydávané pri výrocích ruzných osobností ci událostí.

Do kategorie tak nejspíš nebude zarazen waymark k známce pripomínající výrocí narození panovníka. Naproti tomu waymark týkající se turistické známky spojené s muzeem urcité osobnosti prijat bude, protože se týká konkrétního místa.

DE:

Tourentaler (Touristiche Marken)

***

Diese Kategorie ist auf das Markieren von allen Plätzen fokussiert,die eigene touristische Holzmarken haben.

Wir sind an solchen touristischen Holzmarken interessiert, die ihr eigenes touristisches Ziel haben. Solche Marken mit einem Jubiläumshintergrund obliegen nicht unserem Interesse.

Also werden die Marken die an Jübliäen von Persönlichkeiten oder historischen Momenten erinnern, nicht in dieser Kategorie miteingeschloßen sein. Im Gegenteil zu dem wird die Marke des Denkmals von historischen Persönlichkeiten akzeptiert werden,da sie ja eine spezielle Örtlichkeit herzeigen.

Instructions for Posting a Tourist Stamps Photos Waymark:

EN:

Instructions for posting a "Tourist Stamps Photos" waymark:

 1. Name of the waymark should contain the serial number of stamp, destination name (i.e. what is written on the stamp) and the abbreviation of country name. For example: "Nr. 455, Schloss Neuschwanstein, GER"

 2. At least 2 images. The image gallery must contain images of the pyrography on the wooden tourist stamp and of the sight represented on this stamp from the same angle as on the stamp. Failure of correct angle will be declined. The perspective is important. Both of the photographs can be merged into a photo collage, as in the above description. Where possible use collage image as default. How to create a collage image. If no collage, please make stamp default. Please do not forget to upload a picture of the wooden stamp, albeit you use the collage. Additional photographs welcomed.

  • Second photo must be a duplicate of the perspective of the image on the tourist stamp. The same angle. Failure to capture the same angle will be be declined.
  • If that is not possible, you can take the second photo from another suitable spot, and explain why.
 3. Coordinates of the waymark must correspond with the spot from where you took the photograph at the correct angle of view, perspective. Not the subject of the pyrograph image.

 4. If the place where you can get the wooden tourist stamp is far away from waymark coordinates please record also coordinates of the supplier.

 5. Short description should contain information about the tourist destination. Please use English as well as your local language in the short description.

 6. Long description should include other interesting information about the place and additional tips for visitors. If the tourist destination is only accessible during visiting hours please record them in the variable.

 7. Duplicate views will be considered on a case by case basis. Be aware of the site's proximity alert. And the stamp obviously needs to be different.

CS:

Pravidla pro vytvorení "Tourist Stamps Photos" waymarku:

 1. Název waymarku musí obsahovat císlo známky, název kategorie a název cíle, k nemuž se váže konkrétní turistická známka (tj. to, co bývá napsáno na známce) a oznacení zeme. Napríklad: "No. 138, ZOO Jihlava , CZ"

 2. Fotogalerie waymarku musí obsahovat aspon dva obrázky - fotku turistické známky a fotku místa, které známka reprezentuje. Pro tuto fotku je duležité zachování perspektivy zachycené na známce.
  Z obou fotografií mužete vytvorit fotokoláž (pokud nevíte jak na to, zkuste tento návod) a použít ji jako hlavní fotografii waymarku. V opacném prípade nastavte jako hlavní fotografii foto turistické známky.
  Ani v prípade použití koláže, prosím, nezapomínejte, na obrázek samotné známky! Dalsí fotografie jsou vítány.

  • Hlavní fotka turistického cíle musí být porízena z takového místa, aby co nejverneji odrážela motiv vypálený na známce. Nedodržení zobrazené perspektivy muže být duvodem k zamítnutí.

  • Pokud to není možné, mužete cíl vyfotit z jiného vhodného místa (v takovém prípade nám napište poznámku s duvodem, proc nemuže být presne vyfotografován pohled zobrazený na známce).

 3. Souradnice waymarku musí odpovídat souradnicím místa, z nehož jste fotografovali hlavní snímek turistického cíle.

 4. Pokud je místo, na nemž lze porídit známku, vzdálené od souradnic waymarku, zadejte i jeho souradnice..

 5. Do popisu napište, o jaký turistický cíl se jedná. Ve strucném popisu použijte, prosím, anglictinu, a ideálne také lokální jazyk.

 6. Do dlouhého popisu mužete pridat další informace o míste a tipy pro návštevníky. Pokud je turistický cíl prístupný jen v návštevních hodinách, uvedte je.

 7. Prípadné duplicity budou posuzovány prípad od prípadu. Platí zásada, že jedna turistická známka s unikátním obrázkem muže mít pouze jeden waymark.

DE:

Die Instruktion für der "Tourist Stamps Photos" Waymark schaffen:

 1. Der Name der Wegmarke sollte die Seriennummer, Ortsname (welche auf der Marke geschrieben steht) und die Abkürzung des Herkunftslandes. Zum Beispiel: "No. 57, London Tower Bridge, UK"

 2. Die Bildergalerie muss ein Foto von dieser Touristenmarke und von der Sehenswürdigkeit, welche sie repräsentiert, enthalten.

  • Das zweite Foto sollte gemacht werden um ein Duplikat zu haben von der Kulisse, die auf der Marke zu sehen ist.

  • Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Foto von einem anderen guten Punkt aus gemacht werden. Beide Fotos können dann ins Album kommen.

 3. Die Koordinaten der Wegmarke sollte mit denen des Punktes übereinstimmen, von welchem aus die Sehenswürdigkeit fotografiert worden ist.

 4. Wenn der Ort, wo es diese Marken zu kaufen ist, weit von den Koordinaten der Wegmarke entfernt ist, dann sind die Koordinaten des Verkaufsortes mitanzugeben.

 5. Die kurze Beschreibung sollte Informationen über das Touristenziel erhalten. Bitte benutze Englisch in dieser Beschreibung. Falls aber eine lokale Sprache verwendet wird, ist dies nicht unwillkommen.

 6. Lange Beschreibungen dürfen auch weitere interessante Informationen über die jeweilige Sehenswürdigkeit enthalten, zudem auch nützliche Tipps für Wanderer.
  Falls aber diese Sehenswürdigkeit nur zu bestimmten Zeiten besuchbar ist, sind die Zeiten mitanzugeben.

 7. Eventuelle Duplizität sein werden von Fall zu Fall begutachtet. Zahlt Grundsatz, dass eine Touristenmarke mit einzigartig Bildchen kann nur ein Waymark sollen.

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Where can you get this wooden stamp.
 • Opening Times
 • Webpage
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Tourist Stamps Photos

sorted by:

 
Total Records: 1157 Page: 1 of 47 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for No. 2093 - Rozhledna Skalka - Vyzlovka, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2093 - Rozhledna Skalka - Vyzlovka, CZ

in Tourist Stamps Photos

Lookout Skalka - Vyzlovka

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/19/2017

last visited: never

Image for No. 2225, Rozhledna - Vodárna Kolín, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2225, Rozhledna - Vodárna Kolín, CZ

in Tourist Stamps Photos

Lookout Tower - Water Tower Kolín

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 5/19/2017

last visited: never

Image for No. 2302, Zbiroh - Mesto J. V. Sládka, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2302, Zbiroh - Mesto J. V. Sládka, CZ

in Tourist Stamps Photos

Zbiroh town and J. V. Sládek

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 5/19/2017

last visited: never

Image for No. 2226, Muzeum berounské keramiky - Beroun, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2226, Muzeum berounské keramiky - Beroun, CZ

in Tourist Stamps Photos

Muzeum berounské keramiky

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/19/2017

last visited: never

Image for No. 1859 - Zámecek Pohansko u Breclavi, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1859 - Zámecek Pohansko u Breclavi, CZ

in Tourist Stamps Photos

TS No. 1859 is devoted to Empire-style hunting lodge "Pohansko" near Breclav, one of countless architectural monuments of the UNECSO World heritage site "Lednice-Valtice Cultural Landscape" in South Moravia region of the Czech Republic.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 5/1/2017

last visited: never

Image for No. 2069 - Železnicní muzeum moravskoslezské, Ostrava, Czech republicview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2069 - Železnicní muzeum moravskoslezské, Ostrava, Czech republic

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 2069 is Railroad Museums TZ císlo 2069 patrí Železnicnímu muzeu moravskoslezskému.

posted by: Groundspeak Premium Member davidb11

location: Moravskoslezsky kraj, Czech Republic

date approved: 4/28/2017

last visited: never

Image for No. 2328, Novomestská radnice, Praha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2328, Novomestská radnice, Praha, CZ

in Tourist Stamps Photos

Novomestská radnice // New Town Hall

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 4/23/2017

last visited: never

Image for No. 490 - Milešovka, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 490 - Milešovka, CZ

in Tourist Stamps Photos

TS No. 490 is devoted to Mt. Milešovka, which is with its 837 m the highest mountain of Central Bohemian Uplands (Ceské Stredohorí) in North Bohemia region of the Czech Republic.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Ustecky kraj, Czech Republic

date approved: 3/12/2017

last visited: never

Image for No. 1232 - Bílá, Beskydy, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1232 - Bílá, Beskydy, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 1232 is devoted to hotel Bauer located in Beskydy mountains.

posted by: Groundspeak Premium Member davidb11

location: Moravskoslezsky kraj, Czech Republic

date approved: 3/6/2017

last visited: never

Image for No. 2336 - Zámek Paskov, Czech republicview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2336 - Zámek Paskov, Czech republic

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 2336 is baroque castle in Paskov . It had built in 1640 - 1646. TZ císlo 2336 patrí baroknímu zámku v Paskove. Byl postaven nejspíše v letech 1640 - 1646.

posted by: Groundspeak Premium Member davidb11

location: Moravskoslezsky kraj, Czech Republic

date approved: 2/28/2017

last visited: 4/22/2017

Image for No. 2354, Tancici dum, Praha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2354, Tancici dum, Praha, CZ

in Tourist Stamps Photos

Tancici dum // Dancing House

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 2/11/2017

last visited: 3/16/2017

Image for No. 174 - Ratusz w Cieszynie, Cieszyn, PLview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 174 - Ratusz w Cieszynie, Cieszyn, PL

in Tourist Stamps Photos

Polish TS No. 174 is devoted to Classicist building of the Cieszyn Town Hall (Ratusz w Cieszynie) located in main public space of Cieszyn' historic centre - Rynek (The Square).

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Śląskie, Poland

date approved: 2/11/2017

last visited: never

Image for No. 2339 - Prehrada Josefuv Dul, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2339 - Prehrada Josefuv Dul, CZ

in Tourist Stamps Photos

TS No. 2339 is devoted to the Josefuv Dul Reservoir (Prehrada Josefuv Dul), a source of drinking water for Liberec region in North Bohemia and the largest water reservoir in the Jizera Mountains (Jizerské Hory).

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Liberecky kraj, Czech Republic

date approved: 2/11/2017

last visited: never

Image for No. 2341 - Hrad Kadan, Kadan, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2341 - Hrad Kadan, Kadan, CZ

in Tourist Stamps Photos

TS No. 2341 is devoted to the Gothic Kadan Castle estabilished by Czech kings from Premyslid dynasty around 1260, which served years as a seat of Royal burgraves - governors of the Kadan province.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Ustecky kraj, Czech Republic

date approved: 2/11/2017

last visited: never

Image for No. 2324, Zamek Dukovany, Czech Republicview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2324, Zamek Dukovany, Czech Republic

in Tourist Stamps Photos

Dukovany Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 1/19/2017

last visited: never

Image for No. 2285 - Drevený kostel svatého Michaela archandela, Czech republicview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2285 - Drevený kostel svatého Michaela archandela, Czech republic

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 2285 is wooden church. It had built in 1484 or 1485. TZ císlo 2285 patrí drevenému kostelu v Repištích. Byl postaven v roce 1484 nebo 1485.

posted by: Groundspeak Premium Member davidb11

location: Moravskoslezsky kraj, Czech Republic

date approved: 1/17/2017

last visited: 4/22/2017

Image for No. 1313 - Muzeum Vápenka Horní Alberice, Krkonoše, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1313 - Muzeum Vápenka Horní Alberice, Krkonoše, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 1313 is devoted to Muzeum Vápenka Horní Alberice, built in reconstructed historic lime kiln, in village Horní Alberice in Krkonoše (Giant Mountains).

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 11/18/2016

last visited: never

Image for No.8 - Torre de Hércules - A Coruña, Spainview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.8 - Torre de Hércules - A Coruña, Spain

in Tourist Stamps Photos

The Tower of Hercules is an ancient Roman lighthouse on a peninsula in A Coruña. The Tower of Hercules is a National Monument of Spain, and since June 27, 2009, has been a UNESCO World Heritage Site.

posted by: Groundspeak Regular Member razalas

location: Galicia, Spain

date approved: 11/10/2016

last visited: never

Image for No. 283, Zamek Breznice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 283, Zamek Breznice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Breznice Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 11/6/2016

last visited: never

Image for No. 1330, Kyselka - Radosovsky most, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1330, Kyselka - Radosovsky most, CZ

in Tourist Stamps Photos

Covered road bridge - Radosov-Kyselka

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Karlovarsky kraj, Czech Republic

date approved: 11/6/2016

last visited: never

Image for No. 1925 Kolesovka a Vlecka Knezeves, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1925 Kolesovka a Vlecka Knezeves, CZ

in Tourist Stamps Photos

Museum of steam transport

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 11/6/2016

last visited: never

Image for No. 947, Klobouky u Brna, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 947, Klobouky u Brna, CZ

in Tourist Stamps Photos

Windmill Klobouky u Brna

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 11/6/2016

last visited: 11/23/2016

Image for No. 1982, Rozhledna Zdenicka - Tesanky, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1982, Rozhledna Zdenicka - Tesanky, CZ

in Tourist Stamps Photos

Zdenicka Look-out

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Zlinsky kraj, Czech Republic

date approved: 11/6/2016

last visited: never

Image for No. 1839, Rozhledna Chocholik u Drnovic, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1839, Rozhledna Chocholik u Drnovic, CZ

in Tourist Stamps Photos

Chocholik Look-out

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 11/6/2016

last visited: 10/15/2016

Image for No. 1082, Lulec - Kostel svateho Martina, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1082, Lulec - Kostel svateho Martina, CZ

in Tourist Stamps Photos

The church of St. Martin - Lulec

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 11/6/2016

last visited: 2/10/2016

Total Records: 1157 Page: 1 of 47 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)