Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Tourist Stamps Photos
Managed By: Icon Here Wandering Collectors
Description:
Tourist stamps are wooden plaques which depict an attractive tourist destination. Your mission is to visit the depicted tourist destination, take a photograph and record exact coordinates of where you took the photograph.
Expanded Description:

EN:

About Wooden Tourists Stamps

***

This category is focused on marking of all places which have their own wooden tourist stamp.

This category is interested in wooden tourist stamps which are associated with a specific tourist destination. Anniversary tourist stamps are not for this category.

You might think the stamp commemorating the anniversary of a person or historical event will not be included in this category. On the contrary the tourist stamp of the monument for this person will be accepted because it relates to a specific location.

CS:

O turistických známkách

***

Cílem této kategorie je oznacit místa, která mají vlastní turistickou známku.

Zajímají nás turistické známky, které jsou spjaty s konkrétním místem, nikoliv známky vydávané pri výrocích ruzných osobností ci událostí.

Do kategorie tak nejspíš nebude zarazen waymark k známce pripomínající výrocí narození panovníka. Naproti tomu waymark týkající se turistické známky spojené s muzeem urcité osobnosti prijat bude, protože se týká konkrétního místa.

DE:

Tourentaler (Touristiche Marken)

***

Diese Kategorie ist auf das Markieren von allen Plätzen fokussiert,die eigene touristische Holzmarken haben.

Wir sind an solchen touristischen Holzmarken interessiert, die ihr eigenes touristisches Ziel haben. Solche Marken mit einem Jubiläumshintergrund obliegen nicht unserem Interesse.

Also werden die Marken die an Jübliäen von Persönlichkeiten oder historischen Momenten erinnern, nicht in dieser Kategorie miteingeschloßen sein. Im Gegenteil zu dem wird die Marke des Denkmals von historischen Persönlichkeiten akzeptiert werden,da sie ja eine spezielle Örtlichkeit herzeigen.

Instructions for Posting a Tourist Stamps Photos Waymark:

EN:

Instructions for posting a "Tourist Stamps Photos" waymark:

 1. Name of the waymark should contain the serial number of stamp, destination name (i.e. what is written on the stamp) and the abbreviation of country name. For example: "Nr. 455, Schloss Neuschwanstein, GER"

 2. At least 2 images. The image gallery must contain images of the pyrography on the wooden tourist stamp and of the sight represented on this stamp from the same angle as on the stamp. Failure of correct angle will be declined. The perspective is important. Both of the photographs can be merged into a photo collage, as in the above description. Where possible use collage image as default. How to create a collage image. If no collage, please make stamp default. Please do not forget to upload a picture of the wooden stamp, albeit you use the collage. Additional photographs welcomed.

  • Second photo must be a duplicate of the perspective of the image on the tourist stamp. The same angle. Failure to capture the same angle will be be declined.
  • If that is not possible, you can take the second photo from another suitable spot, and explain why.
 3. Coordinates of the waymark must correspond with the spot from where you took the photograph at the correct angle of view, perspective. Not the subject of the pyrograph image.

 4. If the place where you can get the wooden tourist stamp is far away from waymark coordinates please record also coordinates of the supplier.

 5. Short description should contain information about the tourist destination. Please use English as well as your local language in the short description.

 6. Long description should include other interesting information about the place and additional tips for visitors. If the tourist destination is only accessible during visiting hours please record them in the variable.

 7. Duplicate views will be considered on a case by case basis. Be aware of the site's proximity alert. And the stamp obviously needs to be different.

CS:

Pravidla pro vytvorení "Tourist Stamps Photos" waymarku:

 1. Název waymarku musí obsahovat císlo známky, název kategorie a název cíle, k nemuž se váže konkrétní turistická známka (tj. to, co bývá napsáno na známce) a oznacení zeme. Napríklad: "No. 138, ZOO Jihlava , CZ"

 2. Fotogalerie waymarku musí obsahovat aspon dva obrázky - fotku turistické známky a fotku místa, které známka reprezentuje. Pro tuto fotku je duležité zachování perspektivy zachycené na známce.
  Z obou fotografií mužete vytvorit fotokoláž (pokud nevíte jak na to, zkuste tento návod) a použít ji jako hlavní fotografii waymarku. V opacném prípade nastavte jako hlavní fotografii foto turistické známky.
  Ani v prípade použití koláže, prosím, nezapomínejte, na obrázek samotné známky! Dalsí fotografie jsou vítány.

  • Hlavní fotka turistického cíle musí být porízena z takového místa, aby co nejverneji odrážela motiv vypálený na známce. Nedodržení zobrazené perspektivy muže být duvodem k zamítnutí.

  • Pokud to není možné, mužete cíl vyfotit z jiného vhodného místa (v takovém prípade nám napište poznámku s duvodem, proc nemuže být presne vyfotografován pohled zobrazený na známce).

 3. Souradnice waymarku musí odpovídat souradnicím místa, z nehož jste fotografovali hlavní snímek turistického cíle.

 4. Pokud je místo, na nemž lze porídit známku, vzdálené od souradnic waymarku, zadejte i jeho souradnice..

 5. Do popisu napište, o jaký turistický cíl se jedná. Ve strucném popisu použijte, prosím, anglictinu, a ideálne také lokální jazyk.

 6. Do dlouhého popisu mužete pridat další informace o míste a tipy pro návštevníky. Pokud je turistický cíl prístupný jen v návštevních hodinách, uvedte je.

 7. Prípadné duplicity budou posuzovány prípad od prípadu. Platí zásada, že jedna turistická známka s unikátním obrázkem muže mít pouze jeden waymark.

DE:

Die Instruktion für der "Tourist Stamps Photos" Waymark schaffen:

 1. Der Name der Wegmarke sollte die Seriennummer, Ortsname (welche auf der Marke geschrieben steht) und die Abkürzung des Herkunftslandes. Zum Beispiel: "No. 57, London Tower Bridge, UK"

 2. Die Bildergalerie muss ein Foto von dieser Touristenmarke und von der Sehenswürdigkeit, welche sie repräsentiert, enthalten.

  • Das zweite Foto sollte gemacht werden um ein Duplikat zu haben von der Kulisse, die auf der Marke zu sehen ist.

  • Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Foto von einem anderen guten Punkt aus gemacht werden. Beide Fotos können dann ins Album kommen.

 3. Die Koordinaten der Wegmarke sollte mit denen des Punktes übereinstimmen, von welchem aus die Sehenswürdigkeit fotografiert worden ist.

 4. Wenn der Ort, wo es diese Marken zu kaufen ist, weit von den Koordinaten der Wegmarke entfernt ist, dann sind die Koordinaten des Verkaufsortes mitanzugeben.

 5. Die kurze Beschreibung sollte Informationen über das Touristenziel erhalten. Bitte benutze Englisch in dieser Beschreibung. Falls aber eine lokale Sprache verwendet wird, ist dies nicht unwillkommen.

 6. Lange Beschreibungen dürfen auch weitere interessante Informationen über die jeweilige Sehenswürdigkeit enthalten, zudem auch nützliche Tipps für Wanderer.
  Falls aber diese Sehenswürdigkeit nur zu bestimmten Zeiten besuchbar ist, sind die Zeiten mitanzugeben.

 7. Eventuelle Duplizität sein werden von Fall zu Fall begutachtet. Zahlt Grundsatz, dass eine Touristenmarke mit einzigartig Bildchen kann nur ein Waymark sollen.

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Where can you get this wooden stamp.
 • Opening Times
 • Webpage
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Tourist Stamps Photos

sorted by:

 
Total Records: 1036 Page: 1 of 42 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for No. 61 - Schloss Lenzburg - Lenzburg, AG, Switzerlandview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 61 - Schloss Lenzburg - Lenzburg, AG, Switzerland

in Tourist Stamps Photos

Lenzburg Castle ranks among the oldest and most important castles of Switzerland.

posted by: Groundspeak Premium Member fi67

location: Nordwestschweiz (AG/BL/BS), Switzerland

date approved: 5/11/2016

last visited: never

Image for Nr. 62 - Kloster Königsfelden, Switzerlandview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNr. 62 - Kloster Königsfelden, Switzerland

in Tourist Stamps Photos

The monastery Königsfelden was founded by Habsburg in 1308 and was in active use as a monastery until the reformation in 1528.

posted by: Groundspeak Premium Member fi67

location: Nordwestschweiz (AG/BL/BS), Switzerland

date approved: 5/10/2016

last visited: never

Image for No. 2144, Poutni kostel Lomec, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2144, Poutni kostel Lomec, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Baroque pilgrimage Church of the Name of Virgin Mary.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 4/14/2016

last visited: never

Image for No.116 Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina (Fryderyk Chopin's Spa Theatre) w Dusznikach – Zdroju, Polandview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.116 Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina (Fryderyk Chopin's Spa Theatre) w Dusznikach – Zdroju, Poland

in Tourist Stamps Photos

Fryderyk Chopin's Spa Theatre (Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina) also known as Fryderyk Chopin's Manor (Dworek Fryderyka Chopina)built between 1802-1805 as the home of ballroom located in Duszniki Zdroj Spa Park.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Dolnośląskie, Poland

date approved: 4/4/2016

last visited: never

Image for No. 1800 - Karluv most, Praha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1800 - Karluv most, Praha, CZ

in Tourist Stamps Photos

TS No. 1800 depicts Karluv most (Charles Bridge), one the most beautiful historic bridges in Europe, which with the Prague Castle creates a world-famous panorama which is yearly visited by millions of tourists from all over the world...

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 3/31/2016

last visited: 3/31/2016

Image for No. 2157 - Loreta Praha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2157 - Loreta Praha, CZ

in Tourist Stamps Photos

TS No. 2157 is devoted to Loreta (Loreto) of Prague - Baroque complex of a Capucine monastery, the Church of the Lord’s Birth, a Holy Hut (Santa Casa), and clock tower with a world famous chime that has been situated in Prague-Hradcany...

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 3/31/2016

last visited: never

Image for No. 3 - Pico del Teide — Tenerife, Spainview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 3 - Pico del Teide — Tenerife, Spain

in Tourist Stamps Photos

The Pico del Teide is, with its heigh of 3,718 metres (12,198 ft), the highest mountain in Spain

posted by: Groundspeak Premium Member prussel

location: Islas Canarias, Spain

date approved: 3/30/2016

last visited: 4/9/2011

Image for No. 2212 - Karolinum, Praha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2212 - Karolinum, Praha, CZ

in Tourist Stamps Photos

TS No. 2212 is devoted to the historic seat of the Charles University, medieval architectonic complex called Karolinum, which is located in Ovocný trh (Fruit Market) in Old Town of Prague...

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 3/29/2016

last visited: never

Image for No. 2260 - Katedrála Božského Spasitele, Ostrava, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2260 - Katedrála Božského Spasitele, Ostrava, CZ

in Tourist Stamps Photos

TS No. 2260 depicts Cathedral of the Divine Saviour (Katedrála Božského Spasitele), the biggest Catholic church in Ostrava and also the seat of Bishop of the Diocese of Ostrava-Opava.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Moravskoslezsky kraj, Czech Republic

date approved: 3/29/2016

last visited: never

Image for No. 250 - 	Kaštiel Betliar, SKview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 250 - Kaštiel Betliar, SK

in Tourist Stamps Photos

Slovakian TS No. 250 depicts one of the best preserved chateaus in Slovakia, Betliar Chateau (Kaštiel Betliar), located 5 km north of Roznava in Košice region.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Košický kraj, Slovakia

date approved: 3/29/2016

last visited: never

Image for No. 1333 - Muzeum Hlavního Mesta Prahy, Praha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1333 - Muzeum Hlavního Mesta Prahy, Praha, CZ

in Tourist Stamps Photos

TS No. 1333 is devoted to the Prague City Museum (Muzeum Hlavního Mesta Prahy), located in Prague-Florenc, which displays historical artefacts, documents, weapons and maps documenting the history of Prague.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 3/29/2016

last visited: never

Image for No. 2192 - Chrám Nalezení sv. Kríže Litomyšl, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2192 - Chrám Nalezení sv. Kríže Litomyšl, CZ

in Tourist Stamps Photos

TS No.2192, devoted to Baroque Church of the Discovery of the Holy Cross (Chrám Nalezení sv. Kríže), depicts one of landmarks of historic town and UNESCO World heritage site Litomyšl.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 3/28/2016

last visited: never

Image for No. 2256 - Vyhlídková vež - Dobrovice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2256 - Vyhlídková vež - Dobrovice, CZ

in Tourist Stamps Photos

TS No.2256, devoted to market town Dobrovice, depicts its key landmark - clocktower of Renaissance Town Hall, which serves as a look-out tower from 2008.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 3/28/2016

last visited: never

Image for No. 2137, Zamek Ritka, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2137, Zamek Ritka, CZ

in Tourist Stamps Photos

Ritka Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 3/28/2016

last visited: never

Image for No. 2145, Drtinova rozhledna na Besedne, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2145, Drtinova rozhledna na Besedne, CZ

in Tourist Stamps Photos

Drtina's lookout tower

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 3/28/2016

last visited: never

Image for No. 2220, Mesto Dobris, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2220, Mesto Dobris, CZ

in Tourist Stamps Photos

Dobris Town

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 3/28/2016

last visited: never

Image for No. 2162, Stavovske divadlo, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2162, Stavovske divadlo, CZ

in Tourist Stamps Photos

Estates Theatre (Stavovské divadlo)

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 3/25/2016

last visited: 4/20/2016

Image for No. 2109, Narodni zemedelske muzeum, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2109, Narodni zemedelske muzeum, CZ

in Tourist Stamps Photos

The National Museum of Agriculture

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 3/25/2016

last visited: 4/11/2016

Image for No.1 - Santiago de Compostela - Galicia, Spainview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.1 - Santiago de Compostela - Galicia, Spain

in Tourist Stamps Photos

This Tourist Stamp is depicting the famous cathedral in Santiago de Compostela.

posted by: Groundspeak Premium Member kallehaugerne

location: Galicia, Spain

date approved: 3/23/2016

last visited: never

Image for No. 22 Puerta del Sol - Madrid, Spainview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 22 Puerta del Sol - Madrid, Spain

in Tourist Stamps Photos

The most visited plaza in Madrid, is located conveniently in the center of the country. The stamp engraver has used artistic license to get the bear statue and tower in same view. In reality, you can not get correct perspective and bear together.

posted by: Groundspeak Premium Member bluesnote

location: Comunidad de Madrid, Spain

date approved: 3/22/2016

last visited: never

Image for No. 2159, Kostel Steti svatého Jana Krtitele - Dolni Chabry, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2159, Kostel Steti svatého Jana Krtitele - Dolni Chabry, CZ

in Tourist Stamps Photos

Church of the Decollation of St. John the Baptist

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 3/22/2016

last visited: never

Image for No. 2161, Kostel sv. Bartolomeje - Praha-Kyje, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2161, Kostel sv. Bartolomeje - Praha-Kyje, CZ

in Tourist Stamps Photos

The church of St. Bartholomew at Prague-Kyje

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Hlavni mesto Praha, Czech Republic

date approved: 3/22/2016

last visited: 2/9/2015

Image for Nr. 235, Friedrichshafen am Bodensee - BW, Germanyview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNr. 235, Friedrichshafen am Bodensee - BW, Germany

in Tourist Stamps Photos

Friedrichshafen is a popular visit destination for many tourists. The city is located on Lake Constance in Baden-Wuerttemberg, Germany.

posted by: Groundspeak Premium Member [somnambulist]

location: Baden-Württemberg, Germany

date approved: 3/14/2016

last visited: never

Image for No. 1981 - Vyhlídková vež dekanského kostela, Tábor, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1981 - Vyhlídková vež dekanského kostela, Tábor, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No.1981 is devoted to the key landmark of town Tábor, belfry of the Gothic Church of Lord's Transfiguration on Mt. Tabor (kostel Promenení Páne na hore Tabor), which serves also as a look-out tower...

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 3/14/2016

last visited: 5/21/2016

Image for No. 123 - Mesto Tábor, Lužnice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 123 - Mesto Tábor, Lužnice, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No.123, devoted to historic town Tábor, depicts two of its key landmarks - Gothic Bechyne gate (Bechynská brana) and tower of adjacent Kotnov castle.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 3/14/2016

last visited: never

Total Records: 1036 Page: 1 of 42 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)