Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Tourist Stamps Photos
Managed By: Icon Here Wandering Collectors
Description:
Tourist stamps are wooden plaques which depict an attractive tourist destination. Your mission is to visit the depicted tourist destination, take a photograph and record exact coordinates of where you took the photograph.
Expanded Description:

EN:

About Wooden Tourists Stamps

***

This category is focused on marking of all places which have their own wooden tourist stamp.

This category is interested in wooden tourist stamps which are associated with a specific tourist destination. Anniversary tourist stamps are not for this category.

You might think the stamp commemorating the anniversary of a person or historical event will not be included in this category. On the contrary the tourist stamp of the monument for this person will be accepted because it relates to a specific location.

CS:

O turistických známkách

***

Cílem této kategorie je oznacit místa, která mají vlastní turistickou známku.

Zajímají nás turistické známky, které jsou spjaty s konkrétním místem, nikoliv známky vydávané pri výrocích ruzných osobností ci událostí.

Do kategorie tak nejspíš nebude zarazen waymark k známce pripomínající výrocí narození panovníka. Naproti tomu waymark týkající se turistické známky spojené s muzeem urcité osobnosti prijat bude, protože se týká konkrétního místa.

DE:

Tourentaler (Touristiche Marken)

***

Diese Kategorie ist auf das Markieren von allen Plätzen fokussiert,die eigene touristische Holzmarken haben.

Wir sind an solchen touristischen Holzmarken interessiert, die ihr eigenes touristisches Ziel haben. Solche Marken mit einem Jubiläumshintergrund obliegen nicht unserem Interesse.

Also werden die Marken die an Jübliäen von Persönlichkeiten oder historischen Momenten erinnern, nicht in dieser Kategorie miteingeschloßen sein. Im Gegenteil zu dem wird die Marke des Denkmals von historischen Persönlichkeiten akzeptiert werden,da sie ja eine spezielle Örtlichkeit herzeigen.

Instructions for Posting a Tourist Stamps Photos Waymark:

EN:

Instructions for posting a "Tourist Stamps Photos" waymark:

 1. Name of the waymark should contain the serial number of stamp, destination name (i.e. what is written on the stamp) and the abbreviation of country name. For example: "Nr. 455, Schloss Neuschwanstein, GER"

 2. At least 2 images. The image gallery must contain images of the pyrography on the wooden tourist stamp and of the sight represented on this stamp from the same angle as on the stamp. Failure of correct angle will be declined. The perspective is important. Both of the photographs can be merged into a photo collage, as in the above description. Where possible use collage image as default. How to create a collage image. If no collage, please make stamp default. Please do not forget to upload a picture of the wooden stamp, albeit you use the collage. Additional photographs welcomed.

  • Second photo must be a duplicate of the perspective of the image on the tourist stamp. The same angle. Failure to capture the same angle will be be declined.
  • If that is not possible, you can take the second photo from another suitable spot, and explain why.
 3. Coordinates of the waymark must correspond with the spot from where you took the photograph at the correct angle of view, perspective. Not the subject of the pyrograph image.

 4. If the place where you can get the wooden tourist stamp is far away from waymark coordinates please record also coordinates of the supplier.

 5. Short description should contain information about the tourist destination. Please use English as well as your local language in the short description.

 6. Long description should include other interesting information about the place and additional tips for visitors. If the tourist destination is only accessible during visiting hours please record them in the variable.

 7. Duplicate views will be considered on a case by case basis. Be aware of the site's proximity alert. And the stamp obviously needs to be different.

CS:

Pravidla pro vytvorení "Tourist Stamps Photos" waymarku:

 1. Název waymarku musí obsahovat císlo známky, název kategorie a název cíle, k nemuž se váže konkrétní turistická známka (tj. to, co bývá napsáno na známce) a oznacení zeme. Napríklad: "No. 138, ZOO Jihlava , CZ"

 2. Fotogalerie waymarku musí obsahovat aspon dva obrázky - fotku turistické známky a fotku místa, které známka reprezentuje. Pro tuto fotku je duležité zachování perspektivy zachycené na známce.
  Z obou fotografií mužete vytvorit fotokoláž (pokud nevíte jak na to, zkuste tento návod) a použít ji jako hlavní fotografii waymarku. V opacném prípade nastavte jako hlavní fotografii foto turistické známky.
  Ani v prípade použití koláže, prosím, nezapomínejte, na obrázek samotné známky! Dalsí fotografie jsou vítány.

  • Hlavní fotka turistického cíle musí být porízena z takového místa, aby co nejverneji odrážela motiv vypálený na známce. Nedodržení zobrazené perspektivy muže být duvodem k zamítnutí.

  • Pokud to není možné, mužete cíl vyfotit z jiného vhodného místa (v takovém prípade nám napište poznámku s duvodem, proc nemuže být presne vyfotografován pohled zobrazený na známce).

 3. Souradnice waymarku musí odpovídat souradnicím místa, z nehož jste fotografovali hlavní snímek turistického cíle.

 4. Pokud je místo, na nemž lze porídit známku, vzdálené od souradnic waymarku, zadejte i jeho souradnice..

 5. Do popisu napište, o jaký turistický cíl se jedná. Ve strucném popisu použijte, prosím, anglictinu, a ideálne také lokální jazyk.

 6. Do dlouhého popisu mužete pridat další informace o míste a tipy pro návštevníky. Pokud je turistický cíl prístupný jen v návštevních hodinách, uvedte je.

 7. Prípadné duplicity budou posuzovány prípad od prípadu. Platí zásada, že jedna turistická známka s unikátním obrázkem muže mít pouze jeden waymark.

DE:

Die Instruktion für der "Tourist Stamps Photos" Waymark schaffen:

 1. Der Name der Wegmarke sollte die Seriennummer, Ortsname (welche auf der Marke geschrieben steht) und die Abkürzung des Herkunftslandes. Zum Beispiel: "No. 57, London Tower Bridge, UK"

 2. Die Bildergalerie muss ein Foto von dieser Touristenmarke und von der Sehenswürdigkeit, welche sie repräsentiert, enthalten.

  • Das zweite Foto sollte gemacht werden um ein Duplikat zu haben von der Kulisse, die auf der Marke zu sehen ist.

  • Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Foto von einem anderen guten Punkt aus gemacht werden. Beide Fotos können dann ins Album kommen.

 3. Die Koordinaten der Wegmarke sollte mit denen des Punktes übereinstimmen, von welchem aus die Sehenswürdigkeit fotografiert worden ist.

 4. Wenn der Ort, wo es diese Marken zu kaufen ist, weit von den Koordinaten der Wegmarke entfernt ist, dann sind die Koordinaten des Verkaufsortes mitanzugeben.

 5. Die kurze Beschreibung sollte Informationen über das Touristenziel erhalten. Bitte benutze Englisch in dieser Beschreibung. Falls aber eine lokale Sprache verwendet wird, ist dies nicht unwillkommen.

 6. Lange Beschreibungen dürfen auch weitere interessante Informationen über die jeweilige Sehenswürdigkeit enthalten, zudem auch nützliche Tipps für Wanderer.
  Falls aber diese Sehenswürdigkeit nur zu bestimmten Zeiten besuchbar ist, sind die Zeiten mitanzugeben.

 7. Eventuelle Duplizität sein werden von Fall zu Fall begutachtet. Zahlt Grundsatz, dass eine Touristenmarke mit einzigartig Bildchen kann nur ein Waymark sollen.

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Where can you get this wooden stamp.
 • Opening Times
 • Webpage
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Tourist Stamps Photos

sorted by:

 
Total Records: 762 Page: 1 of 31 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for No. 1753 - Farní muzeum Kondrac, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1753 - Farní muzeum Kondrac, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 1753 is devoted to Farní muzeum Kondrac (Kondrac Parish Museum) in a small village Kondrac located 4 km south of county town Vlašim.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 10/15/2014

last visited: never

Image for No. 531, Rozhledna Vysoka / Look-Out Tower Vysoka, Czech Republicview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 531, Rozhledna Vysoka / Look-Out Tower Vysoka, Czech Republic

in Tourist Stamps Photos

CZ: Rozhledna Vysoka. Krasny vyhled do krajiny. EN: Look-Out Tower. Fantastic view of the country.

posted by: Groundspeak Premium Member von Bronin

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 9/24/2014

last visited: never

Image for No. 193, Bischofstein - Teplicke skaly, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 193, Bischofstein - Teplicke skaly, CZ

in Tourist Stamps Photos

Bischofstein chateau.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 9/24/2014

last visited: never

Image for No. 960 - Ceský Tešín, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 960 - Ceský Tešín, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 960, devoted to the town Ceský Tešín, depicts one of town's principal landmarks - the Town Hall (Radnice).

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Moravskoslezsky kraj, Czech Republic

date approved: 9/18/2014

last visited: never

Image for No. 1463, Rozhledna Milohlidka - Jicin, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1463, Rozhledna Milohlidka - Jicin, CZ

in Tourist Stamps Photos

Rozhledna Milohlidka

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 9/16/2014

last visited: never

Image for No. 1857 - Dolni Bousov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1857 - Dolni Bousov, CZ

in Tourist Stamps Photos

No. 1857 - Dolni Bousov - The Church of St. Catherine.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 9/16/2014

last visited: never

Image for No. 1302 - Bojište u Jicína - Ossarium Kbelnice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1302 - Bojište u Jicína - Ossarium Kbelnice, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Art Nouveau ossuary in Kbelnice is the memorial of the victims of The Battle of Gitschin.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 9/16/2014

last visited: never

Image for No. 590, Valdstejnska lodzie - Jicin, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 590, Valdstejnska lodzie - Jicin, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Wallenstein`s loggia is one of the most significant objects of cultural and architectonic heritage in the Jicín region.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 9/16/2014

last visited: never

Image for Nr. 281, Wien - Schloss Schönbrunn, AUTview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNr. 281, Wien - Schloss Schönbrunn, AUT

in Tourist Stamps Photos

Schloss Schönbrunn (English: Schönbrunn Palace) is a former imperial summer residence in Vienna, Austria. It is featured on a tourist stamp.

posted by: Groundspeak Premium Member Marine Biologist

location: Wien, Austria

date approved: 9/12/2014

last visited: never

Image for No. 212, Hrad Svojanov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 212, Hrad Svojanov, CZ

in Tourist Stamps Photos

Puvodne gotický hrad založený Premyslem Otakarem II. k ochrane cesty z Brna do Litomyšle. / Castle founded by Premysl Otakar II. to protect path from Brno to Litomyšl.

posted by: Groundspeak Regular Member Todak

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 9/8/2014

last visited: never

Image for No. 569, Tatranské plesá - Popradské pleso, SKview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 569, Tatranské plesá - Popradské pleso, SK

in Tourist Stamps Photos

Popradské pleso je jedním z mnoha tatranských ples. / Popradske pleso is one of many Tatra's tarns.

posted by: Groundspeak Regular Member Todak

location: Prešovský kraj, Slovakia

date approved: 9/7/2014

last visited: never

Image for No.604, Hrad - Veveri, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.604, Hrad - Veveri, CZ

in Tourist Stamps Photos

Státní hrad Veverí / Veverí Castle

posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 9/7/2014

last visited: 7/6/2014

Image for No.101, Szent István-bazilika - St. Stephen's Basilica, HUview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.101, Szent István-bazilika - St. Stephen's Basilica, HU

in Tourist Stamps Photos

St. Stephen's Basilica is a Roman Catholic basilica in Budapest, Hungary.

posted by: Groundspeak Premium Member marcius

location: Budapest, Hungary

date approved: 9/7/2014

last visited: 9/8/2014

Image for No.102, Vajdahunyad vára - Vajdahunyad Castle, HUview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.102, Vajdahunyad vára - Vajdahunyad Castle, HU

in Tourist Stamps Photos

Vajdahunyad Castle is a castle in the City Park of Budapest, Hungary.

posted by: Groundspeak Premium Member marcius

location: Budapest, Hungary

date approved: 9/7/2014

last visited: never

Image for No. 191, Adrspasske skaly, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 191, Adrspasske skaly, CZ

in Tourist Stamps Photos

Adršpach Rocks - Starosta a starostka.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 9/5/2014

last visited: never

Image for No. 10, Schloss Charlottenburg - Berlin, GERview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 10, Schloss Charlottenburg - Berlin, GER

in Tourist Stamps Photos

Schloss Charlottenburg is located in the Berlin district of Charlottenburg, Germany. It is featured on a tourist stamp.

posted by: Groundspeak Premium Member Marine Biologist

location: Berlin, Germany

date approved: 8/2/2014

last visited: 8/2/2014

Image for No. 1933, Poutni chram Panny Marie Pomocne v Luzi, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1933, Poutni chram Panny Marie Pomocne v Luzi, CZ

in Tourist Stamps Photos

Pilgrimage Church of the Virgin Mary on Chlumek.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 7/10/2014

last visited: never

Image for No. 174, Vesely Kopec, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 174, Vesely Kopec, CZ

in Tourist Stamps Photos

Vesely Kopec - Open-Air Museum Vysocina.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 7/10/2014

last visited: 8/21/2014

Image for No. 1553, Hlinsko - Pivovar Rychtar, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1553, Hlinsko - Pivovar Rychtar, CZ

in Tourist Stamps Photos

Rychtar Brewery in Hlinsko.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 7/10/2014

last visited: never

Image for No.269, Wooden Church - Hervartov, SKview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.269, Wooden Church - Hervartov, SK

in Tourist Stamps Photos

Slovak wooden stamp No.269 from series of DREVENE KOSTOLIKY (Wooden Churches) is dedicated to Saint Francis' church in Hervatov. This church, built from larch wood at the end of 15th century is oldest of its type in Slovakia, possibly even in Europe.

posted by: Groundspeak Premium Member Rikitan

location: Prešovský kraj, Slovakia

date approved: 6/17/2014

last visited: never

Image for No.357, Jedlinka, SKview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.357, Jedlinka, SK

in Tourist Stamps Photos

Slovak wooden stamp No.357 from series of DREVENE KOSTOLIKY (Wooden Churches) depicts Greek Catholic church of Protection of the Mother of God, built in 1763, in village Jedlinka, near Bardejov, North-East Slovakia.

posted by: Groundspeak Premium Member Rikitan

location: Prešovský kraj, Slovakia

date approved: 6/13/2014

last visited: never

Image for No. 173, Betlem Hlinsko, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 173, Betlem Hlinsko, CZ

in Tourist Stamps Photos

The urban conservation area of folk architecture Betlém in Hlinsko.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 6/5/2014

last visited: never

Image for No. 757, Zamek Chrast, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 757, Zamek Chrast, CZ

in Tourist Stamps Photos

Chrast - town museum, chateau.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 6/5/2014

last visited: never

Image for No. 532, Toulovcova rozhledna, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 532, Toulovcova rozhledna, CZ

in Tourist Stamps Photos

Toulovcova Look-Out.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 6/4/2014

last visited: 7/16/2014

Image for No. 1095, Rozhledna na Zuberskem kopci u Trhove Kamenice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1095, Rozhledna na Zuberskem kopci u Trhove Kamenice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Zuberský kopec - iron lookout tower.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 6/4/2014

last visited: never

Total Records: 762 Page: 1 of 31 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)