Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Tourist Stamps Photos
Managed By: Icon Here Wandering Collectors
Description:
Tourist stamps are wooden plaques which depict an attractive tourist destination. Your mission is to visit the depicted tourist destination, take a photograph and record exact coordinates of where you took the photograph.
Expanded Description:

EN:

About Wooden Tourists Stamps

***

This category is focused on marking of all places which have their own wooden tourist stamp.

This category is interested in wooden tourist stamps which are associated with a specific tourist destination. Anniversary tourist stamps are not for this category.

You might think the stamp commemorating the anniversary of a person or historical event will not be included in this category. On the contrary the tourist stamp of the monument for this person will be accepted because it relates to a specific location.

CS:

O turistických známkách

***

Cílem této kategorie je oznacit místa, která mají vlastní turistickou známku.

Zajímají nás turistické známky, které jsou spjaty s konkrétním místem, nikoliv známky vydávané pri výrocích ruzných osobností ci událostí.

Do kategorie tak nejspíš nebude zarazen waymark k známce pripomínající výrocí narození panovníka. Naproti tomu waymark týkající se turistické známky spojené s muzeem urcité osobnosti prijat bude, protože se týká konkrétního místa.

DE:

Tourentaler (Touristiche Marken)

***

Diese Kategorie ist auf das Markieren von allen Plätzen fokussiert,die eigene touristische Holzmarken haben.

Wir sind an solchen touristischen Holzmarken interessiert, die ihr eigenes touristisches Ziel haben. Solche Marken mit einem Jubiläumshintergrund obliegen nicht unserem Interesse.

Also werden die Marken die an Jübliäen von Persönlichkeiten oder historischen Momenten erinnern, nicht in dieser Kategorie miteingeschloßen sein. Im Gegenteil zu dem wird die Marke des Denkmals von historischen Persönlichkeiten akzeptiert werden,da sie ja eine spezielle Örtlichkeit herzeigen.

Instructions for Posting a Tourist Stamps Photos Waymark:

EN:

Instructions for posting a "Tourist Stamps Photos" waymark:

 1. Name of the waymark should contain the serial number of stamp, destination name (i.e. what is written on the stamp) and the abbreviation of country name. For example: "Nr. 455, Schloss Neuschwanstein, GER"

 2. At least 2 images. The image gallery must contain images of the pyrography on the wooden tourist stamp and of the sight represented on this stamp from the same angle as on the stamp. Failure of correct angle will be declined. The perspective is important. Both of the photographs can be merged into a photo collage, as in the above description. Where possible use collage image as default. How to create a collage image. If no collage, please make stamp default. Please do not forget to upload a picture of the wooden stamp, albeit you use the collage. Additional photographs welcomed.

  • Second photo must be a duplicate of the perspective of the image on the tourist stamp. The same angle. Failure to capture the same angle will be be declined.
  • If that is not possible, you can take the second photo from another suitable spot, and explain why.
 3. Coordinates of the waymark must correspond with the spot from where you took the photograph at the correct angle of view, perspective. Not the subject of the pyrograph image.

 4. If the place where you can get the wooden tourist stamp is far away from waymark coordinates please record also coordinates of the supplier.

 5. Short description should contain information about the tourist destination. Please use English as well as your local language in the short description.

 6. Long description should include other interesting information about the place and additional tips for visitors. If the tourist destination is only accessible during visiting hours please record them in the variable.

 7. Duplicate views will be considered on a case by case basis. Be aware of the site's proximity alert. And the stamp obviously needs to be different.

CS:

Pravidla pro vytvorení "Tourist Stamps Photos" waymarku:

 1. Název waymarku musí obsahovat císlo známky, název kategorie a název cíle, k nemuž se váže konkrétní turistická známka (tj. to, co bývá napsáno na známce) a oznacení zeme. Napríklad: "No. 138, ZOO Jihlava , CZ"

 2. Fotogalerie waymarku musí obsahovat aspon dva obrázky - fotku turistické známky a fotku místa, které známka reprezentuje. Pro tuto fotku je duležité zachování perspektivy zachycené na známce.
  Z obou fotografií mužete vytvorit fotokoláž (pokud nevíte jak na to, zkuste tento návod) a použít ji jako hlavní fotografii waymarku. V opacném prípade nastavte jako hlavní fotografii foto turistické známky.
  Ani v prípade použití koláže, prosím, nezapomínejte, na obrázek samotné známky! Dalsí fotografie jsou vítány.

  • Hlavní fotka turistického cíle musí být porízena z takového místa, aby co nejverneji odrážela motiv vypálený na známce. Nedodržení zobrazené perspektivy muže být duvodem k zamítnutí.

  • Pokud to není možné, mužete cíl vyfotit z jiného vhodného místa (v takovém prípade nám napište poznámku s duvodem, proc nemuže být presne vyfotografován pohled zobrazený na známce).

 3. Souradnice waymarku musí odpovídat souradnicím místa, z nehož jste fotografovali hlavní snímek turistického cíle.

 4. Pokud je místo, na nemž lze porídit známku, vzdálené od souradnic waymarku, zadejte i jeho souradnice..

 5. Do popisu napište, o jaký turistický cíl se jedná. Ve strucném popisu použijte, prosím, anglictinu, a ideálne také lokální jazyk.

 6. Do dlouhého popisu mužete pridat další informace o míste a tipy pro návštevníky. Pokud je turistický cíl prístupný jen v návštevních hodinách, uvedte je.

 7. Prípadné duplicity budou posuzovány prípad od prípadu. Platí zásada, že jedna turistická známka s unikátním obrázkem muže mít pouze jeden waymark.

DE:

Die Instruktion für der "Tourist Stamps Photos" Waymark schaffen:

 1. Der Name der Wegmarke sollte die Seriennummer, Ortsname (welche auf der Marke geschrieben steht) und die Abkürzung des Herkunftslandes. Zum Beispiel: "No. 57, London Tower Bridge, UK"

 2. Die Bildergalerie muss ein Foto von dieser Touristenmarke und von der Sehenswürdigkeit, welche sie repräsentiert, enthalten.

  • Das zweite Foto sollte gemacht werden um ein Duplikat zu haben von der Kulisse, die auf der Marke zu sehen ist.

  • Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Foto von einem anderen guten Punkt aus gemacht werden. Beide Fotos können dann ins Album kommen.

 3. Die Koordinaten der Wegmarke sollte mit denen des Punktes übereinstimmen, von welchem aus die Sehenswürdigkeit fotografiert worden ist.

 4. Wenn der Ort, wo es diese Marken zu kaufen ist, weit von den Koordinaten der Wegmarke entfernt ist, dann sind die Koordinaten des Verkaufsortes mitanzugeben.

 5. Die kurze Beschreibung sollte Informationen über das Touristenziel erhalten. Bitte benutze Englisch in dieser Beschreibung. Falls aber eine lokale Sprache verwendet wird, ist dies nicht unwillkommen.

 6. Lange Beschreibungen dürfen auch weitere interessante Informationen über die jeweilige Sehenswürdigkeit enthalten, zudem auch nützliche Tipps für Wanderer.
  Falls aber diese Sehenswürdigkeit nur zu bestimmten Zeiten besuchbar ist, sind die Zeiten mitanzugeben.

 7. Eventuelle Duplizität sein werden von Fall zu Fall begutachtet. Zahlt Grundsatz, dass eine Touristenmarke mit einzigartig Bildchen kann nur ein Waymark sollen.

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Where can you get this wooden stamp.
 • Opening Times
 • Webpage
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Tourist Stamps Photos

sorted by:

 
Total Records: 1071 Page: 1 of 43 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for No. 1888, Zamek Svojsin, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1888, Zamek Svojsin, CZ

in Tourist Stamps Photos

Svojsin Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Plzensky kraj, Czech Republic

date approved: 10/13/2016

last visited: never

Image for No. 2182, Letecke muzeum Metodeje Vlacha, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2182, Letecke muzeum Metodeje Vlacha, CZ

in Tourist Stamps Photos

The aviation museum of Metodej Vlach.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 10/13/2016

last visited: never

Image for No.LS-20, Labska stezka - Podebrady, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.LS-20, Labska stezka - Podebrady, CZ

in Tourist Stamps Photos

CZ/Specialni edice Labska stezka-Podebrady, CZ EN/Special edition The Elbe Cycle Route-Podebrady, CZ DE/Special Edition der Elberadweg-Podebrady, CZ

posted by: Groundspeak Premium Member Blogi

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 10/7/2016

last visited: never

Image for No.LS-27, Labska stezka - Brandys nad Labem, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo.LS-27, Labska stezka - Brandys nad Labem, CZ

in Tourist Stamps Photos

CZ/Specialni edice Labska stezka-Brandys nad Labem, CZ EN/Special edition The Elbe Cycle Route-Brandys nad Labem, CZ DE/Special Edition der Elberadweg-Brandys nad Labem, CZ

posted by: Groundspeak Premium Member Blogi

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 10/7/2016

last visited: never

Image for No. 260 - Zámek Lednice - UNESCO, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 260 - Zámek Lednice - UNESCO, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 260, devoted to the part of World heritage site "Lednice-Valtice Cultural Landscape" - Chateau Lednice (Zámek Lednice), depicts northern wall of the central wing of the neo-Gothic chateau. The TS second version depicts chateau chapel...

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Jihomoravsky kraj, Czech Republic

date approved: 8/10/2016

last visited: 10/3/2016

Image for No. 50 - Lysá hora, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 50 - Lysá hora, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 50, devoted to the highest mountain of Moravian-Silesian Beskids range - Lysá hora (1323 m a.s.l.), depicts tower of the TV transmitter located on the mountan' summit...

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Moravskoslezsky kraj, Czech Republic

date approved: 8/6/2016

last visited: never

Image for No. 2274 - Bezrucova chata, Lysá hora, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2274 - Bezrucova chata, Lysá hora, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 2274 is devoted to Bezrucova chata, touristic chalet located on the summit of Lysá Hora, the highest peak of Moravian-Silesian Beskids range in the Czech Republic.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Moravskoslezsky kraj, Czech Republic

date approved: 8/6/2016

last visited: never

Image for No. 2255 - Stezka v oblacích - Dolní Morava, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2255 - Stezka v oblacích - Dolní Morava, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Sky Walk is a 55-m (180-ft)-high wooden walkway on top of a mountain at the top station of chair lift Snežník, at an altitude of 1116 meters above sea level./ Unikátní 55 metru vysoká rozhledna na úpatí hory Slamník v nadmorské výšce 1116 metru.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Pardubicky kraj, Czech Republic

date approved: 7/12/2016

last visited: never

Image for No. 1962 - Dolní Malá Úpa, Krkonoše, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1962 - Dolní Malá Úpa, Krkonoše, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 1962 is devoted to late Baroque Church of Ss. Peter and Paul (Kostel Sv. Petra a Pavla) in village Horní Malá Úpa in Krkonoše (Giant Mountains).

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 6/18/2016

last visited: never

Image for No. 390 - Rýchorská bouda, Krkonoše, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 390 - Rýchorská bouda, Krkonoše, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 390 is devoted to touristic mountain chalet Rýchorská bouda (Rychory Chalet), located at Rýchory ridge in eastern part of Krkonoše (Giant Mountains).

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Kralovehradecky kraj, Czech Republic

date approved: 6/18/2016

last visited: never

Image for No. 979, Mesto Pacov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 979, Mesto Pacov, CZ

in Tourist Stamps Photos

Pacov Town

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 1987, Zamek Pacov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1987, Zamek Pacov, CZ

in Tourist Stamps Photos

Pacov Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 2054, Borovansky mlyn - stala vystava ceskych pohadek, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2054, Borovansky mlyn - stala vystava ceskych pohadek, CZ

in Tourist Stamps Photos

Borovansky mill - a permanent exhibition of Czech fairy tales

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 1484,Mesto Techobuz, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1484,Mesto Techobuz, CZ

in Tourist Stamps Photos

Techobuz Town

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 1282, Zamek Kamenice nad Lipou, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1282, Zamek Kamenice nad Lipou, CZ

in Tourist Stamps Photos

Kamenice nad Lipou Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 408, Mesto Pelhrimov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 408, Mesto Pelhrimov, CZ

in Tourist Stamps Photos

Pelhrimov Town

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Kraj Vysocina, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 959, Mesto Kaplice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 959, Mesto Kaplice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Kaplice Town

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 887, Mesto Mlada Vozice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 887, Mesto Mlada Vozice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Mlada Vozice Town

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 527, Chlum u Trebone, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 527, Chlum u Trebone, CZ

in Tourist Stamps Photos

Chlum u Trebone - Church of the Assumption of Virgin Mary

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 924, Klaster Borovany, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 924, Klaster Borovany, CZ

in Tourist Stamps Photos

Borovany Monastery

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: 8/28/2016

Image for No. 2015, Hrad Poresin, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2015, Hrad Poresin, CZ

in Tourist Stamps Photos

Poresin Castle

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 1844, Tvrz Cuknstejn, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1844, Tvrz Cuknstejn, CZ

in Tourist Stamps Photos

Cuknstejn Fortress

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: 8/24/2016

Image for No. 1829, Benesov nad Cernou, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1829, Benesov nad Cernou, CZ

in Tourist Stamps Photos

Benesov nad Cernou and the Gothic Church of St. James the Greater.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 1683, Zamek Olesnice u Ceskych Budejovic, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1683, Zamek Olesnice u Ceskych Budejovic, CZ

in Tourist Stamps Photos

Olesnice Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Image for No. 1497, Horní Stropnice - Kostel sv. Mikulase, CYview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1497, Horní Stropnice - Kostel sv. Mikulase, CY

in Tourist Stamps Photos

Horní Stropnice and the St. Nicholas' Church

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Jihocesky kraj, Czech Republic

date approved: 5/30/2016

last visited: never

Total Records: 1071 Page: 1 of 43 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)