Show/HideSearch Criteria: All Waymarks [show search options]
Additional Settings: all dates
Show/HideCategories [hide category]
Tourist Stamps Photos
Managed By: Icon Here Wandering Collectors
Description:
Tourist stamps are wooden plaques which depict an attractive tourist destination. Your mission is to visit the depicted tourist destination, take a photograph and record exact coordinates of where you took the photograph.
Expanded Description:

EN:

About Wooden Tourists Stamps

***

This category is focused on marking of all places which have their own wooden tourist stamp.

This category is interested in wooden tourist stamps which are associated with a specific tourist destination. Anniversary tourist stamps are not for this category.

You might think the stamp commemorating the anniversary of a person or historical event will not be included in this category. On the contrary the tourist stamp of the monument for this person will be accepted because it relates to a specific location.

CS:

O turistických známkách

***

Cílem této kategorie je oznacit místa, která mají vlastní turistickou známku.

Zajímají nás turistické známky, které jsou spjaty s konkrétním místem, nikoliv známky vydávané pri výrocích ruzných osobností ci událostí.

Do kategorie tak nejspíš nebude zarazen waymark k známce pripomínající výrocí narození panovníka. Naproti tomu waymark týkající se turistické známky spojené s muzeem urcité osobnosti prijat bude, protože se týká konkrétního místa.

DE:

Tourentaler (Touristiche Marken)

***

Diese Kategorie ist auf das Markieren von allen Plätzen fokussiert,die eigene touristische Holzmarken haben.

Wir sind an solchen touristischen Holzmarken interessiert, die ihr eigenes touristisches Ziel haben. Solche Marken mit einem Jubiläumshintergrund obliegen nicht unserem Interesse.

Also werden die Marken die an Jübliäen von Persönlichkeiten oder historischen Momenten erinnern, nicht in dieser Kategorie miteingeschloßen sein. Im Gegenteil zu dem wird die Marke des Denkmals von historischen Persönlichkeiten akzeptiert werden,da sie ja eine spezielle Örtlichkeit herzeigen.

Instructions for Posting a Tourist Stamps Photos Waymark:

EN:

Instructions for posting a "Tourist Stamps Photos" waymark:

 1. Name of the waymark should contain the serial number of stamp, destination name (i.e. what is written on the stamp) and the abbreviation of country name. For example: "Nr. 455, Schloss Neuschwanstein, GER"

 2. At least 2 images. The image gallery must contain images of the pyrography on the wooden tourist stamp and of the sight represented on this stamp from the same angle as on the stamp. Failure of correct angle will be declined. The perspective is important. Both of the photographs can be merged into a photo collage, as in the above description. Where possible use collage image as default. How to create a collage image. If no collage, please make stamp default. Please do not forget to upload a picture of the wooden stamp, albeit you use the collage. Additional photographs welcomed.

  • Second photo must be a duplicate of the perspective of the image on the tourist stamp. The same angle. Failure to capture the same angle will be be declined.
  • If that is not possible, you can take the second photo from another suitable spot, and explain why.
 3. Coordinates of the waymark must correspond with the spot from where you took the photograph at the correct angle of view, perspective. Not the subject of the pyrograph image.

 4. If the place where you can get the wooden tourist stamp is far away from waymark coordinates please record also coordinates of the supplier.

 5. Short description should contain information about the tourist destination. Please use English as well as your local language in the short description.

 6. Long description should include other interesting information about the place and additional tips for visitors. If the tourist destination is only accessible during visiting hours please record them in the variable.

 7. Duplicate views will be considered on a case by case basis. Be aware of the site's proximity alert. And the stamp obviously needs to be different.

CS:

Pravidla pro vytvorení "Tourist Stamps Photos" waymarku:

 1. Název waymarku musí obsahovat císlo známky, název kategorie a název cíle, k nemuž se váže konkrétní turistická známka (tj. to, co bývá napsáno na známce) a oznacení zeme. Napríklad: "No. 138, ZOO Jihlava , CZ"

 2. Fotogalerie waymarku musí obsahovat aspon dva obrázky - fotku turistické známky a fotku místa, které známka reprezentuje. Pro tuto fotku je duležité zachování perspektivy zachycené na známce.
  Z obou fotografií mužete vytvorit fotokoláž (pokud nevíte jak na to, zkuste tento návod) a použít ji jako hlavní fotografii waymarku. V opacném prípade nastavte jako hlavní fotografii foto turistické známky.
  Ani v prípade použití koláže, prosím, nezapomínejte, na obrázek samotné známky! Dalsí fotografie jsou vítány.

  • Hlavní fotka turistického cíle musí být porízena z takového místa, aby co nejverneji odrážela motiv vypálený na známce. Nedodržení zobrazené perspektivy muže být duvodem k zamítnutí.

  • Pokud to není možné, mužete cíl vyfotit z jiného vhodného místa (v takovém prípade nám napište poznámku s duvodem, proc nemuže být presne vyfotografován pohled zobrazený na známce).

 3. Souradnice waymarku musí odpovídat souradnicím místa, z nehož jste fotografovali hlavní snímek turistického cíle.

 4. Pokud je místo, na nemž lze porídit známku, vzdálené od souradnic waymarku, zadejte i jeho souradnice..

 5. Do popisu napište, o jaký turistický cíl se jedná. Ve strucném popisu použijte, prosím, anglictinu, a ideálne také lokální jazyk.

 6. Do dlouhého popisu mužete pridat další informace o míste a tipy pro návštevníky. Pokud je turistický cíl prístupný jen v návštevních hodinách, uvedte je.

 7. Prípadné duplicity budou posuzovány prípad od prípadu. Platí zásada, že jedna turistická známka s unikátním obrázkem muže mít pouze jeden waymark.

DE:

Die Instruktion für der "Tourist Stamps Photos" Waymark schaffen:

 1. Der Name der Wegmarke sollte die Seriennummer, Ortsname (welche auf der Marke geschrieben steht) und die Abkürzung des Herkunftslandes. Zum Beispiel: "No. 57, London Tower Bridge, UK"

 2. Die Bildergalerie muss ein Foto von dieser Touristenmarke und von der Sehenswürdigkeit, welche sie repräsentiert, enthalten.

  • Das zweite Foto sollte gemacht werden um ein Duplikat zu haben von der Kulisse, die auf der Marke zu sehen ist.

  • Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Foto von einem anderen guten Punkt aus gemacht werden. Beide Fotos können dann ins Album kommen.

 3. Die Koordinaten der Wegmarke sollte mit denen des Punktes übereinstimmen, von welchem aus die Sehenswürdigkeit fotografiert worden ist.

 4. Wenn der Ort, wo es diese Marken zu kaufen ist, weit von den Koordinaten der Wegmarke entfernt ist, dann sind die Koordinaten des Verkaufsortes mitanzugeben.

 5. Die kurze Beschreibung sollte Informationen über das Touristenziel erhalten. Bitte benutze Englisch in dieser Beschreibung. Falls aber eine lokale Sprache verwendet wird, ist dies nicht unwillkommen.

 6. Lange Beschreibungen dürfen auch weitere interessante Informationen über die jeweilige Sehenswürdigkeit enthalten, zudem auch nützliche Tipps für Wanderer.
  Falls aber diese Sehenswürdigkeit nur zu bestimmten Zeiten besuchbar ist, sind die Zeiten mitanzugeben.

 7. Eventuelle Duplizität sein werden von Fall zu Fall begutachtet. Zahlt Grundsatz, dass eine Touristenmarke mit einzigartig Bildchen kann nur ein Waymark sollen.

Instructions for Visiting a Waymark in this Category:

Visiting of the waymark:

To log a waymark in this category, you have to personally visit the waymark location and post a photo of the tourist destination taken from the waymark coordinates.
Describe your visit and what you experienced.

Návštěva waymarku:

Abyste mohli waymark zalogovat jako navštívený, musíte osobně dojít na místo určené souradnicemi waymarku, vyfotit odsud turistický cíl, a fotografii nahrát k logu.

Budeme rádi, když se s námi podělíte také o zážitky spojené s návštěvou místa.

Wegpunktbesuch:

Um den Wegeunkt zu loggen, müßen sie die Stelle (Ort) erreichen,auf welche sich die Wegpunktkoordinaten beziehen, von dort das touristische Ziel fotografieren,Bild zum Logg hochladen.

Wir werden uns freuen ,wenn Sie uns dabei Ihre Erlebnisse mitteilen .

This Category was discussed in the forums. Please raise any questions there.
S otázkami týkajícími se kategorie se můžete obrátit na diskusní fórum.

Category Settings:
 • Waymarks can be added to this category
 • New waymarks of this category are reviewed by the category group prior to being published
 • Category is visible in the directory
Variables:
 • Where can you get this wooden stamp.
 • Opening Times
 • Webpage
 • Rating
Show/HideWaymarks [hide waymarks]
Currently displaying Tourist Stamps Photos

sorted by:

 
Total Records: 908 Page: 1 of 37 prev<<<[12345678910]>>>next
Image for No. 1141, Drevohostice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1141, Drevohostice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Drevohostice Chateau.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 11/26/2015

last visited: never

Image for No. 1254 - Panenský Týnec, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1254 - Panenský Týnec, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No.1254 is devoted to the key landmark of market town Panenský Týnec - former St. Claire convent (Bývalý lášter klarisek) with ruin of monumental unfinished convent Gothic church of Virgin Mary.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Ustecky kraj, Czech Republic

date approved: 11/12/2015

last visited: never

Image for No. 235 - Hrad Házmburk, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 235 - Hrad Házmburk, CZ

in Tourist Stamps Photos

The TS No. 235 is devoted to one of the key landmarks of the Central Bohemian Uplands (Ceske Stredohori) region - ruins of Gothic castle Hazmburk.

posted by: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team

location: Ustecky kraj, Czech Republic

date approved: 11/10/2015

last visited: never

Image for No. 1852 - Kostel sv. Jakuba a Filipa na Chvojne u Konopište, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1852 - Kostel sv. Jakuba a Filipa na Chvojne u Konopište, CZ

in Tourist Stamps Photos

Turistická známka venovaná kostelu sv. Jakuba a Filipa leží jihozápadním smerem od Konopište na mírném návrší, které se dríve nazývalo Velké Chvojno.

posted by: Groundspeak Premium Member vraatja

location: Stredocesky kraj, Czech Republic

date approved: 11/3/2015

last visited: never

Image for No. 630, Valasske Mezirici, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 630, Valasske Mezirici, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Holy Trinity Church and Lapidary in Valasske Mezirici.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Zlinsky kraj, Czech Republic

date approved: 11/1/2015

last visited: never

Image for No. 2114, Hvezdarna Valasske Mezirici, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2114, Hvezdarna Valasske Mezirici, CZ

in Tourist Stamps Photos

Valašské Mezirící Observatory.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Zlinsky kraj, Czech Republic

date approved: 10/29/2015

last visited: never

Image for No. 1573, Barokni sypka - Valasske Mezirici, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1573, Barokni sypka - Valasske Mezirici, CZ

in Tourist Stamps Photos

The former Baroque granary in Valasske Mezirici town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Zlinsky kraj, Czech Republic

date approved: 10/29/2015

last visited: never

Image for No. 1902, Zamek Lesna u Valasskeho Mezirici, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1902, Zamek Lesna u Valasskeho Mezirici, CZ

in Tourist Stamps Photos

Lesna Chateau beside Valasske Mezirici.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Zlinsky kraj, Czech Republic

date approved: 10/29/2015

last visited: never

Image for No. 1143, Zamek Velka Bystrice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1143, Zamek Velka Bystrice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Velka Bystrice Chateau.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/29/2015

last visited: never

Image for No. 622, Svaty Kopecek u Olomouce, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 622, Svaty Kopecek u Olomouce, CZ

in Tourist Stamps Photos

Minor Basilica of the Visitation of the Blessed Virgin Mary.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/28/2015

last visited: never

Image for No. 1558, Mesto Potstat, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1558, Mesto Potstat, CZ

in Tourist Stamps Photos

Potstat town and chateau.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/28/2015

last visited: never

Image for No. 719, Mesto Hranice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 719, Mesto Hranice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Hranice Town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/28/2015

last visited: never

Image for No. 1284, Hustopece nad Becvou, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1284, Hustopece nad Becvou, CZ

in Tourist Stamps Photos

Hustopece nad Becvou Town.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/28/2015

last visited: never

Image for No. 1964, Vetrny mlyn Partutovice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1964, Vetrny mlyn Partutovice, CZ

in Tourist Stamps Photos

The windmill Partutovice.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/28/2015

last visited: never

Image for No. 1746, Rozhledna Bozka - Praslavice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1746, Rozhledna Bozka - Praslavice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Bozka Look-Out.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/21/2015

last visited: never

Image for No. 1381, Zamek Tršice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1381, Zamek Tršice, CZ

in Tourist Stamps Photos

Tršice Chateau.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/21/2015

last visited: never

Image for No. 1081, Zamek Prerov, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1081, Zamek Prerov, CZ

in Tourist Stamps Photos

Prerov Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/21/2015

last visited: never

Image for No. 752, Zamek Chropyne, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 752, Zamek Chropyne, CZ

in Tourist Stamps Photos

Chropyne Chateau

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Zlinsky kraj, Czech Republic

date approved: 10/21/2015

last visited: never

Image for No. 606, Cerna vez Drahanovice, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 606, Cerna vez Drahanovice, CZ

in Tourist Stamps Photos

The Black Tower in Drahanovice

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/21/2015

last visited: never

Image for No. 1595, Fortova pevnost Olomouc, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1595, Fortova pevnost Olomouc, CZ

in Tourist Stamps Photos

Fort XVII Krelov is part of the imperial system of fortifications of the Olomouc city...

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/21/2015

last visited: never

Image for No. 1437, Horka nad Moravou - brana do Litovelskeho Pomoravi, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1437, Horka nad Moravou - brana do Litovelskeho Pomoravi, CZ

in Tourist Stamps Photos

Slunákov – the Olomouc Centre for Ecological Activities

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/21/2015

last visited: never

Image for No. 1002, Klasterni hradisko - Olomouc, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1002, Klasterni hradisko - Olomouc, CZ

in Tourist Stamps Photos

Klasterni hradisko - Olomouc

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/21/2015

last visited: never

Image for No. 1399, Premyslovsky palac a Dom sv. Vaclava Olomouc, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1399, Premyslovsky palac a Dom sv. Vaclava Olomouc, CZ

in Tourist Stamps Photos

Premyslid Castle and St. Wenceslas Cathedral in Olomouc.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/21/2015

last visited: never

Image for No. 2070, Korunni pevnustka Olomouc, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 2070, Korunni pevnustka Olomouc, CZ

in Tourist Stamps Photos

Korunni pevnustka Olomouc.

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Moravskoslezsky kraj, Czech Republic

date approved: 10/21/2015

last visited: never

Image for No. 1104, Kostelec na Hané, CZview gallery
Log it!

Tourist Stamps PhotosNo. 1104, Kostelec na Hané, CZ

in Tourist Stamps Photos

Kostelec na Hané Town

posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61

location: Olomoucky kraj, Czech Republic

date approved: 10/21/2015

last visited: never

Total Records: 908 Page: 1 of 37 prev<<<[12345678910]>>>next
Premium Member Downloads: download.GPX Lite File       download.LOC File       download .KML File (Google Earth)